กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > มติ ครม.ไฟเขียว "อัชพร"นั่งประธาน กลต.

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

มติ ครม.ไฟเขียว "อัชพร"นั่งบอร์ดสิ่งแวดล้อม

   วันนี้(6 พ.ค.57) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอจำนวน 8 คนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

   ...4.นายอัชพร จารุจินดา รุ่น 2511-13 (ภาคเอกชน)ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ด้านกฎหมาย)

http://bit.ly/1g5tAd7