กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "อ.ธงชัย"เสวนา สร้างสรรค์คนคิด

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ก้าวสู่ยุคเอกภาวะ - 1001

   ขอเชิญอ่านบทความออนไลน์จากสื่อสีบานเย็นวานนี้ (25 เม.ย.57) โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล รุ่น 2523-26(98) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/232563/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0+-+1001