กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "อ.ธงชัย"เสวนา สร้างสรรค์คนคิด

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ขอบเขตแดนแห่งใหม่แห่งการเรียนรู้

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/283725/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89