กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "อ.ธงชัย"เสวนา สร้างสรรค์คนคิด

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

สร้างห้องสมุดในฝ่ามือด้วยคินเดิล

   จาก อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ท.ศ.17239 รุ่น 2523-26(98) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.dailynews.co.th/technology/170901