กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "พ.ต.อ.ยรรยง"และบุตรชาย ช่วยสาวบึ่งรถชนพ้นย่างสด

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"พ.ต.อ.ยรรยง"จากสื่อดัง

http://www.dailynews.co.th/Content/crime/299913/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A32%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A25%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%9A