กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA General > ค่ายพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ความเสี่ยงของคนไทย 3 เรื่องและทางออก

https://www.naewna.com/politic/columnist/41926?fbclid=IwAR3exKh2_hW76k3s93IZKgFWdBtMzKkalg4H6t2s3DIxtzZhze2BcAchp04