สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA86 (ท.ศ. 12-14) > ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DS27128
DSA109
04/10/11 13:43:36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ (อาจารย์หลาน) นักเรียนเทพศิรินทร์รุ่น 2512-14  เลขประจำตัว 12039  เข้าเรียนปี 2513  ชื่อ-สกุลเดิม อนุพร  เรศานนท์ 

บุตรของ รองศาสตราจารย์พร  สุวรรณวาจกกสิกิจ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ ที่ได้ช่วยบริหาร สร้างสรรค์ และพัฒนางานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ได้พัฒนางานส่งเสริมและฝึกอบรม และอุทิศตนในการทำงานเพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) จนประสบความสำเร็จ มีสถานีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ สามารถเผยแพร่ข่าวสารความรู้อันเป็นประโยชน์ ไปสู่ครอบครัวเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปในปัจจุบัน

หลานชาย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) หนึ่งใน 3 บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สานต่องานของ รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. และสถานีวิทยุ มก.

ที่มา: http://www.eto.ku.ac.th/eto/webpages/administrator.php

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
07/02/17 17:11:58อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
22/06/14 21:14:02

"สมบัติ-รศ.อนุพร"เป็น กก. เฟ้นอธิการ มก.

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403404050อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
27/09/13 23:49:23

"ผศ.อนุพร"เปิดสำนักฯ ต้อนรับ ม.แม่ฟ้าหลวง

    ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล ตลอดจนงานสื่อ โสตทัศนูปกรณ์แก่ จนท.ศูนย์บริการวิชาการ ม.แม่ฟ้าหลวง (The Center for Academic Service Mae Fah Luang University ,CASMFUX ) รวมทั้งนำเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ เมื่อ 10 ก.ย.56 ณ สำนักฯ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.

รูปและข้อมูลจาก @Eto Kasetอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
01/08/13 14:56:56

"ผศ.อนุพร"เป็นประธาน ประัชุมวิทยุชุมชน มก.เชียงใหม่

http://www.kucm2.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
02/02/12 19:48:45

แวะมาแนะนำลูกแม่รำเพยคนเก่งในรั้วนนทรี เนื่องในวันสถาปนา ม.เกษตรศาสตร์อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27128
DSA109
04/10/11 13:24:22

ในภาพผู้บริหารคณะเกษตร นำโดย รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร แสดงความยินดีกับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจาก: คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ