สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA94 (ท.ศ. 20-22) > ทักทาย เปิดบริสุทธิ์


ทักทาย เปิดบริสุทธิ์

DS18077
DSA94
12/02/17 13:26:59

ทศ. รุ่น 94 และใกล้เคียงยังไม่มีใครมาเลย ผมภาสกร ใหลสกุล ขอเป็นตัวแทนรุ่น 94 มาเปิดบริสุทธิ์นะครับ[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ