สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA98 (ท.ศ. 23-26) > เพื่อนๆเข้ารายงานตัวด้วยครับ


เพื่อนๆเข้ารายงานตัวด้วยครับ

DS16696
DSA98
01/07/10 11:17:14
สมนึก23-26 จบ ม.6ห้อง2 ม.3/8

ความคิดเห็นที่ 32


DS16696
DSA98
15/05/11 19:15:40


พวกเราตอนนี้เป็นสมาชิกกว่า70-80คนแล้ว ถ้าใครลงทะเบียนแนะนำตัวคร่าวๆกันหน่อยครับ กระทู้นี้เปิดอ่านแล้วกว่าสองพัน
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31


DS16760
DSA98
28/04/11 21:10:38

สวัสดีครับ ผมอนุชิตมารายงานตัวครับ 16760 ครับ ยินดีที่เพื่อนๆได้กลับมาเจอกันอีกครับ คงมีอะไรดีๆตอบแทนคืนสังคมอีกต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS17428
DSA97
22/11/10 10:59:36

สวัสดีครับ..กลับจากงานชื่นชุมนุม 53

ท.ศ. 17428  23-26 (98) บรรพต เหล่าวัลลภ (ต่อ)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS17428
DSA97
22/11/10 10:55:44

สวัสดีครับ..กลับจากงานชื่นชุมนุม 53

ท.ศ. 17428  23-26 (98) บรรพต เหล่าวัลลภ (ต่อ)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS17428
DSA97
22/11/10 10:50:48

สวัสดีครับ..กลับจากงานชื่นชุมนุม 53

ท.ศ. 17428  23-26 (98) บรรพต เหล่าวัลลภ (ต่อ)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS16696
DSA98
19/11/10 13:57:39

สวัสดีครับเพื่อน ป้อม

ชัยสิทธิ อภิยานนท์  หรือเปล่าครับ ปัจจุบันทำงานที่ไหนครับ

 จบม3 แล้วต่อที่อื่น หรือครับ ตืดต่อเพื่อนที่ห้องได้หรือเปล่า ชวนกัน เข้ามาเจอกัน ในห้องรุ่นด้วยครับ ขอe-mailด้วย จะส่งข่าวในรุ่น คาดว่าต้นปีน่าจะจัดเลี้ยงรุ่นใหย่อีกครั้งอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS17227
DSA98
16/11/10 16:05:17

สวัสดีครับ จบ ม.3/15 ป้อมครับอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS16911
DSA98
11/11/10 12:20:14
อ้างอิงข้อความของ DS16696

ยินดีต้อนรับเพื่อนทำธุรกิจการขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเปล่า
เปล่าครับ ทำธุรกิจก่อสร้าง และ ธุรกิจโฆษณาอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS16696
DSA98
10/11/10 22:13:56
อ้างอิงข้อความของ DS16911

สวัสดีครับเพือนๆ

23-26  ชูพงษ์ ชูครุวงศ์ (จิ้ง) ม6/6

รายงานตัวครับ

 
ยินดีต้อนรับเพื่อนทำธุรกิจการขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเปล่าอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22


DS16911
DSA98
10/11/10 14:53:38

สวัสดีครับเพือนๆ

23-26  ชูพงษ์ ชูครุวงศ์ (จิ้ง) ม6/6

รายงานตัวครับ

 
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21


DS16696
DSA98
07/11/10 13:33:42
20971 23-26 ศักดา ตันติวรกุลชัย 2524
20972 นันทโชติ อู่วัฒนา 2524
20973 23-26 กีรติศักดิ์ คชแก้ว 2524
20974 ปกรณ์ เลิศทัศนวงศ์ 2524
20975 พิบูรณ์ วงศ์สายสุวรรณ 2524
20976 สุกิจ กู้ชิงโชค 2524
21799 23-26 หาญชัย สุตัญตั้งใจ 2525


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS16696
DSA98
07/11/10 13:33:10
23-26 อภิชาติ อิมอรุณรักษ์ 2524
23-26 นิรันดร์ สุไลมาน 2524
นิพนธ์ ไม้เขียว 2524
23-26 สมนึก ตันรัตนสกุล 2524
สุกิจ พนากิจกุล 2524
ศาตปัญญ์ สีดานนท์ 2524
นาวาเอก สมชาย ศิพะโย 2524


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS16696
DSA98
07/11/10 13:31:38
17300 มีชัย สัณฐิติโกศล
17301 ธงชัย อรรถวดี
17302 อนุกุล เอกพงศ์ไพศาล
17303 สมศักดิ์ นาวินประเสริฐ
17304 อภิชัย สิทธิอมรกุลชัย
17305 ประเสริฐ แซ่จึง
17306 รัฐนิติ โพธิวัฒนางค์กูร
17307 ชวลิต ไม้ทองดี
17308 พงศ์ศักดิ์ ดิษยเดช
17309 ชุมพร เตชะอำนวยวิทย์
17310 มังกร วิริยะธรรมกุล
17311 วรวิทย์ ศักดาจิวะเจริญ
17312 ปิยะพัฒน วงษ์วานิช
17313 เภสัชกร สงวน ปัทมฤดี
17314 นิพนธ์ ศิริเลิศวรกุล
17315 ดุสิต กาญจนจิตกร
17316 สมชาย อะนะสุระ
17317 ศุภวัฒน เทพศรีเมือง
17318 นายแพทย์ พิชิต ชาญพิพัฒนชัย
17319 ศุภชัย เดชะบุญชนะ
17320 จักรกริช เหล่าสุวรรณ์


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS16696
DSA98
07/11/10 13:30:45
17268 23-26 ศุภชัย พงศ์ฉบับนภา
17269 23-26 ณรงค์พร เหล่าศรีสิน
17270 23-26 ศาสตราจารย์ สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
17271 23-26 วิพัฒน์ วัฒนศิริวิโรจน์
17272 23-26 สมบูรณ์ เทพวิญญากิจ
17273 23-26 กิจจา เอกปัญญาชัย
17274 23-26 สมชาย แซ่โล้ว
17275 23-26 โกวิทย์ จันทร์วัฒนกุล
17276 23-26 อนุวัฒน์ หอประยูรวิทย์
17277 23-26 ธวัชชัย อิทธิมรกต
17278 23-26 สุรพิชช์ ไตรประสิทธิ์
17279 23-26 นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
17280 23-26 สมเกียรติ เดชาวิไกล
17281 23-26 วรพงษ์ พัฒนพิบูล
17282 23-26 อุปถัมภ์ สมุทรานนท์
17283 23-26 สันทัด ปริวิสุทธิา
17284 23-26 ประเสริฐ กิจชูตระกูล
17285 23-26 กษิติ กนกมณี
17286 23-26 อดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์
17287 23-26 บุญศรี แซ่เตียว
17288 23-26 จุมพฎ จุนวีระนงค์
17289 23-26 ชาติชาย พงษ์พุฒิวัฒนา
17290 23-26 ถิรวัชน์ ลี้ภัยสมบูรณ์
17291 23-26 วิศาล นิรินธนชาติ
17292 23-26 สมหวัง รัตนศิริวนิชย์
17293 23-26 สุรินทร์ เลิศศรีทอง
17294 23-26 สมนึก แซ่โง้ว
17295 วีระวุฒ ยอดเถื่อน
17296 วีระ พิทักษ์ถิร
17297 ภูมิ แสงคำ
17298 สุรศักดิ์ มานะชาติสกุล
17299 สุธรรม ศรีสุวรรณนุกร


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17


DS16696
DSA98
07/11/10 13:29:41
17200 23-26 อุดมศักดิ์ พรหมเอื้อ
17201 23-26 สุริยนต์ แซ่ตัน
17202 23-26 ชูชัย ลัภนโชคดี
17203 23-26 ศราวุธ วงษ์มา
17204 23-26 วิรัช ลิมป์กิจเจริญ
17205 23-26 โชคชัย แซ่ลิ้ม
17206 23-26 เกรียงศักดิ์ ปิยสุรประทีป
17207 23-26 วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์
17208 23-26 ทวี ภัทราวงศ์
17209 23-26 ศิริชัย มุขสุนทรสาร
17210 23-26 วัฒนา เปลี่ยนสร้าง
17211 23-26 สมบูรณ์ รัตนวุฒิกร
17212 23-26 ธวัชชัย อนุตราภิบาล
17213 23-26 เจริญพร แซ่ลิ้ม
17214 23-26 ว่าที่ร้อยตรี ดนุจร เจิมเจิดพล
17215 23-26 วารินทร์ จีนอนันต์
17216 23-26 เรืออากาศเอก อรรถสิทธิ์ กาญจนโอภาษ
17217 23-26 สมภพ ศิรินันทกุล
17218 23-26 ศรายุทธ สงวนสัตย์
17219 23-26 สราวุธ นิลจันทร์
17220 23-26 นราธร อธิคมชาคร
17221 23-26 ชูชาติ ป้อมอาษา
17222 23-26 ศุภวัชร เพชรประดับ
17223 23-26 อธิศัยตระกูล? สมศักดิ์ แซ่บุ๊น
17224 23-26 สิทธิพงศ์ จันไทรผล
17225 23-26 นพดล รักษาสุข
17226 23-26 ประธาน สุโรจน์วานิชกุล
17227 23-26 ชัยสิทธิ อภิยานนท์
17228 23-26 สุธรรม กังสดาลย์
17229 23-26 วิโรจน์ อมรอนุกูล
17230 23-26 สมลักษณ์ อินทิราวรนนท์
17231 23-26 ไพศาล เตวรานนท์
17232 23-26 สุนทร เลิศเอนกวัฒนา
17233 23-26 วีระชัย จิรเชษฐากุล
17234 23-26 สุทธิ กิตติวศิน
17235 23-26 วรวิทย์ ภู่วิทยพันธุ์
17236 23-26 ธงชัย ธีรเจริญทรัพย์
17237 23-26 สมชาย แซ่ตั้ง
17238 23-26 อธิศัยตระกูล? สมศักดิ์ แซ่โง้ว
17239 23-26 ธงชัย โรจน์กังสดาล
17240 23-26 พิชัย จานะพร
17241 23-26 สมหมาย แซ่เล้า
17242 23-26 มานพ คูประทุมศิริ
17243 23-26 ประสิทธิ์ ภัทรกุลทวี
17244 23-26 สมภพ สุวรกุล
17245 23-26 กฤษฎา แซ่อุ้ย
17246 23-26 เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร
17247 23-26 มังกร จารุจันทร์นุกุล
17248 23-26 สมภพ สว่างศรีงาม
17249 23-26 วรพล กาญจน์วีระโยธิน
17250 23-26 สมชาย แซ่ตั้ง
17251 23-26 จำลองศึก ลิปิสุนทร
17252 23-26 นิพนธ์ ชูแสงเลิศวิจิตร
17253 23-26 อธิศัยตระกูล? สมศักดิ์ แซ่ฉั่ว
17254 23-26 กิตติ รัตนภัณฑ์พาณิชย์
17255 23-26 พรชัย สุวรรณวัฒนกุล
17256 23-26 อัมพล อิทธิฤทธานนท์
17257 23-26 วิชิต วิวิธวรรัตน์
17258 23-26 วารินทร์ เอี่ยมธีระไพบูบย์
17259 23-26 ไพบูลย์ มณีปิตะสุต
17260 23-26 ชโลทร แก่นสันติสุขมงล
17261 23-26 พิพัฒน์ จุรารักษ์พงศ์
17262 23-26 โชติชัย ศรีวรรณวิทย์
17263 23-26 สมนึก แซ่เตี๋ยว
17264 23-26 พรชัย แซ่ลี้
17265 23-26 จิตติยงค์ แซ่ลี้
17266 23-26 วิโรจน์ ตรัยวงศ์วิทยาง
17267 23-26 อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ