สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA85 (ท.ศ. 11-13) > คุณพ่อ นายสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล เทพศิรินทร์ รุ่น 11-13 และ คุณลูก นายจิรพงษ์ เอกปัญญาสกุล เทพศิรินทร์ รุ่น 35-38 (110) ร่วมบริจาค ปรับปรุงห้องเรียน 1 ห้อง 3 แสนบาท ครับ


คุณพ่อ นายสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล เทพศิรินทร์ รุ่น 11-13 และ คุณลูก นายจิรพงษ์ เอกปัญญาสกุล เทพศิรินทร์ รุ่น 35-38 (110) ร่วมบริจาค ปรับปรุงห้องเรียน 1 ห้อง 3 แสนบาท ครับ

DS23104
DSA104
14/04/08 15:05:42

คุณพ่อ นายสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล เทพศิรินทร์ รุ่น 11-13 และ คุณลูก นายจิรพงษ์ เอกปัญญาสกุล เทพศิรินทร์ รุ่น 35-38 (110) ร่วมบริจาค ปรับปรุงห้องเรียน 1 ห้อง 3 แสนบาท ครับ 

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ