สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > ท.ศ.14-16 (DSA 88) News Letter 002


ท.ศ.14-16 (DSA 88) News Letter 002

DS13099
DSA88
11/03/02 22:50:53

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น ๑๔-๑๖

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น

๒.   การจัดทำทำเนียบรายชื่อนักเรียนเก่า ท.ศ.รุ่น ๑๔-๑๖  

๓. กำหนดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คณาจารย์และเพื่อนผู้ล่วงลับความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
08/09/14 23:19:09

โปรดเกล้าฯ "พล.ร.ต.สุธีร์" เป็นพลเรือโท

http://www.komchadluek.net/detail/20140908/191744.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
15/07/14 23:23:00

"ดนุชา"มอบอุปกรณ์กีฬา ฉลอง 33 ปีเอกรัฐ

http://www.bangkokbiznews.com/home/news/pr-center/detail-news.php?id=40511อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS13099
DSA88
03/03/11 13:25:01

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๔

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น ๑๔-๑๖

เรียน เพื่อนสมาชิกนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๑๔-๑๖

ตามที่คณะกรรมการนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น ๑๔-๑๖ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  ณ บ้านพักคุณต่อศักดิ์ โชติมงคล เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๔  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมหารือจำนวน ๑๓ คน  สรุปสาระการประชุม ได้ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น    ที่ประชุมได้ลงความเห็นให้แต่ตั้งคณะกรรมการบริหารรุ่น เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้กับรุ่นพวกเรา  ผลการหารือ สรุปได้ว่า

๑.๑ คุณจักรกฤษณ์ ภมรสถิตย์  ประธานรุ่นฯ ยืนยันในที่ประชุมเห็นว่าที่ปรึกษารุ่น ควรให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานรุ่น ทำหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาประธานและคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนๆ เหล่านี้มีประสบการณ์และผลงานในการบริหารกิจกรรมของรุ่นฯ ที่ผ่านมามาอย่างดียิ่ง  ทำให้รุ่นเรามีความเป็นปึกแผ่น มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  รายนามที่ปรึกษารุ่น ที่ตอบรับว่าพร้อมให้คำปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมของรุ่น ฯ เรา ได้แก่ ๑) คุณณัฐพงษ์ พรประยุทธิ์  ๒) คุณระบิล ยังเลิศ  ๓) คุณฉัฐณัฏฐ์ พันธ์เพ็ง (เพชรวาปี/จิก)  ๔) คุณธีรยุทธิ์ ทุมมานนท์  ๕) คุณเมธี สัจจพานิชกุล  ๖) คุณกฤตยชญ์ วาสะศิริ  (นิตินัย/อุ๋ม)

๑.๒ คณะกรรมการบริหารรุ่น กำหนดมีรองประธานรุ่น ฯ จำนวน ๕ คน ได้แก่ ๑) พล.ร.ต.สุธีร์ เสถียรไทย  ๒) คุณบุญดี อำนวยสกุล  ๓) คุณวีรเทพ บำรุงสุข  ๔) คุณดนุชา น้อยใจบุญ  ๕) น.พ.สมชาย ฉันทศิริวรรณ  และกรรมการ ได้แก่   ๖) คุณสิโรตม์ บัวใหญ่   ๗) คุณนพพร    ลิมปพัทธ์    ๘) คุณก้องเดช สงวนสัตย์ กรรมการและเลขานุการ  ๙) คุณดุสิต ทัพวัฒน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์  ๑๐) คุณธีรชาติ บุนนาค กรรมการและเหรัญญิกอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS13099
DSA88
03/03/11 13:23:50

๒. การจัดทำทำเนียบรายชื่อนักเรียนเก่า ท.ศ.รุ่น ๑๔-๑๖

จากการรวบรวมรายชื่อ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น ๑๔-๑๖ นับแต่ผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.ศ. ๑ จนถึง ชั้น ม.ศ.๕  ปรากฏรายชื่อประมาณ ๓๐๐ คนเศษ ผลการดำเนินการงานของคณะกรรมการรุ่น ฯ ที่ผ่านมา ได้รวบรวมรายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิก ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือทำเนียบรุ่นเมื่อปี ๒๕๔๑   เป็นจำนวน ๑๙๔ คน  ต่อมาบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์  ล่าสุดจากการดำเนินการของคณะกรรมการุ่น ฯ ชุดปัจจุบัน ได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อเพื่อนที่สามารติดต่อสื่อสารได้แล้ว ๑๒๔ คน (UPDATED) และอยู่ในระหว่างการสืบเสาะ ค้นหาที่อยู่และช่องทางการติดต่อของเพื่อนในรุ่นให้ได้มากที่สุดอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS13099
DSA88
03/03/11 13:22:17

๓. กำหนดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คณาจารย์และเพื่อนผู้ล่วงลับ

ในปีนี้ กำหนดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์และเพื่อนร่วมรุ่นผู้ล่วงลับ  ใน                                      เสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔โดยจะเลี้ยงภัตตาหารเพล กับการถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ที่จะนิมนต์จากวัดเทพศิรินทร์ ณ.บริเวณ ห้องโถงกลาง ตึกแม้นศึกษาสถานโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นสถานที่จัดงาน พิธีจะเริ่มในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.  พร้อมกันนี้จะได้เรียนเชิญคณาจารย์มาร่วมงานด้วย ค่าใช้จ่ายการทำบุญจะใช้จากงบประมาณเงินกองทุนของรุ่น ฯ  และ  ใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเก่า ท.ศ. 14-16 ทุกท่านที่ได้รับข่าวสารนี้ มาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพียงกัน  สำหรับผู้มีกุศลจิตเชิญร่วมสมทบเงินทำบุญตามกำลังศรัทธา เพิ่มเติมได้ ตามอัธยาศัย

เสร็จจากพิธีสงฆ์ ใคร่ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และเราจะเข้าเยี่ยมชมตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี ที่เคยใช้เป็นห้องเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ ในสภาพเดิม ๆ ก่อนที่จะทำการปรับปรุงเป็น ตึกพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในอนาคตอันใกล้นี้

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆแล้ว ขอเชิญพบปะสังสรรค์กัน ที่ บ้านพักประธานรุ่น ฯ สำนักงานรุ่นฯ เลขที่ ๓๙/๘๕ หมู่บ้านสวนเอก ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ใกล้กับสนามกอล์ฟ ท.อ. /สนามธูปเตมีย์) อย่าพลาด!!! ครับ เขียวเหลืองเราไม่มา จะดูหน้ากันได้อย่างไรล่ะ ฮ่ะฮ่ะฮ่ะอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS13099
DSA88
02/03/11 22:51:58


อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ