สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) ไปบริจาค ร.ร.ตชด.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท


ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) ไปบริจาค ร.ร.ตชด.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

DS13099
DSA88
13/03/11 19:59:50

โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20  พฤศจิกายน 2509 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 106 คน บ้านแม่ออกฮู  หมู่  9  ต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก  63150  ร.ต.ท.สมศักดิ์  รัคสิกรณ์ ครูใหญ่ผู้บริหารงานโรงเรียน  มีครูต.ช.ด.  5 นาย ครูเด็กเล็กและครูอัตราจ้าง 4 คน   โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านแม่ออกฮู  ประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวนครัวเรือน 145  ครัวเรือน  ประชากรรวม   365   คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  95 %  คริสต์  5  % ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน ตั้งหมู่บนแนวสันเขาที่ราบยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  มีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่     แม่น้ำเมย ที่บ้านแม่ออกผารู  สภาพแวดล้อมทั่วไปมีเขาล้อมรอบตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของพื้นที่ตามกฎหมาย

ความคิดเห็นที่ 4


DS13099
DSA88
14/03/11 15:34:45

ต้องขอขอบคุณ คุณโต้ง ท.ศ.๑๔-๑๖ สุรพล ศรีวรวิทย์ เจ้าของร้านอาหารเรือนรับรอง  อยุธยา ที่อภินันทนาการแก่เพื่อนๆทีมงาน ที่เดินทางขากลับมาแวะพักรับประทานอาหารค่ำ


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS13099
DSA88
13/03/11 16:38:38

คณะครู ตชด.
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS13099
DSA88
13/03/11 16:35:03

คุณคณิศร (ฉ่ำ) นุชนาฏ
คุณวณิชย์ (เก่า) พีชวณิชย์
คุณระบิล (หยี) ยังเลิศ
คุณกฤตยชญ์ (อุ๋ม) วาสะสิริ
คุณสมพงศ์(ตี๋) ณ. ตะกั่วทุ่ง
คุณกอบชัย (แก้ว) ตังประเสริฐผล
และอาจารย์เทพศิรินทร์ 3 ท่าน คือ อาจารย์วันทนีย์ อาจารย์รัชนี อาจารย์นฤมล
ได้เดินทางเช้าวันที่ 5 มีนาคม 54 ไป บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน
ทั้งหมดมูลค่ารวมกว่าแสนบาท
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS13099
DSA88
13/03/11 16:32:15

ร.ร.ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 พิกัด MU 298917  
บ้านแม่ออกฮู  หมู่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ