สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 109 (ท.ศ. 34-37) > ทวีชัย สิริวัฒน์กุล รุ่น 34-37 (109) รองอัยการจังหวัดนครปฐม


ทวีชัย สิริวัฒน์กุล รุ่น 34-37 (109) รองอัยการจังหวัดนครปฐม

DS27128
DSA109
01/09/10 23:40:20

ทวีชัย สิริวัฒน์กุล (นามสกุลเดิม " สิทธิปาน " ) เพื่อนเรียก " สิงห์ "  เลขประจำตัว 27314 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 34-37 (109)  เข้าเรียนเทพศิรินทรชั้น ม. 1 ปี 2532 ห้องม.1/..,  2/..., 3/1, 4/10, 5/10 และ 6/8  จบม.ปลาย สายศิลป์-คำนวณ 

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา-โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม. 1- ม. 6  รุ่น 34-37 (109)

ปริญญาตรี- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง รองอัยการจังหวัด (สคช.) จังหวัดนครปฐม 

 

ที่มา: http://www.nkpt.ago.go.th/2_4.html

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ