สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ สกุล ณ เชียงใหม่


นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ สกุล ณ เชียงใหม่

DS16696
DSA98
02/07/10 14:34:18
เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจ, เจ้าของ "โรงแรมไชยณรงค์ ประวัติครอบครัว เกิดปี พ.ศ. **** เป็นโอรสใน เจ้าไชยสงคราม น้อยสมพมิตร ณ เชียงใหม่ กับ หม่อมคำใส ณ เชียงใหม่ (ธิดาของแสนไชยพละ คหบดีแห่งบ้านฮ่อม) หลานปู่ของเจ้าน้อยรถ ณ เชียงใหม่ (โอรสใน เจ้าอุปราช หน่อคำ, เจ้าอุปราชนครเชียงใหม่ และ เจ้าหญิงบุนนาค) มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันดังนี้ • เจ้าหญิงข่ายแก้ว ณ เชียงใหม่ • เจ้าไชยมงคล ณ เชียงใหม่ • เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ • เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ ( เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.3461 ) คหบดีผู้บุกเบิกกิจการโรงภาพยนตร์และโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของคุ้มห้วยแก้ว หลังวัดศรีโสดาเจียงใหม่ เป็นเจ้าบิดาใน ฯพณฯ เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง การต่างประเทศ และสาธารณสุข • เจ้าไชยชนะ ณ เชียงใหม่ ( เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.3839) อดีตผู้จัดการของการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2503-2506 ประวัติการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับโอรสของเจ้าไชยสงคราม น้อยสมพมิตร ณ เชียงใหม่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในนั้นได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปี พ.ศ.2475 เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.4387 มีพี่น้องร่วมเรียนที่โรงเรียนหลวงแห่งนี้อีกสองท่านคือ เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ และเจ้าไชยชนะ ณ เชียงใหม่ ประวัติการทำงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจ, เจ้าของ "โรงแรมไชยณรงค์ อ้างอิงจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี :เจ้าไชยสงคราม สมพมิตร ณ เชียงใหม่ • ศักดิ์วุฒิ ณ เชียงใหม่ ( ศักขะวุฒิ ณ เชียงใหม่) เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.2362 ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปี พ.ศ.2465 อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส" ตั้งอยู่บ้านดง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ