สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA92 (ท.ศ. 18-20) > “รองฯณรงค์”กล่าวเปิด เสวนาไทย-แอฟริกา


“รองฯณรงค์”กล่าวเปิด เสวนาไทย-แอฟริกา

DS27342
DSA109
11/09/14 17:03:14

   ณรงค์ ศศิธร รุ่น 2518-20 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการเสวนาเรื่อง “ไทยกับแอฟริกา : บริบทใหม่ของความสัมพันธ์ : Thailand and Africa : A new context of partnership” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ามกลางนักการทูต ผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย วันนี้ (11 ก.ย.57)ณ โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

   หลังจากนั้น กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเป็นสุนทรพจน์โดย น.ส.Robina Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ตามด้วยเสวนาภาษาอังกฤษหัวข้อ “Rise of the New Africa : What implications for Asia and Thailand?” ในช่วงที่ 2 และปิดท้ายด้วยเสวนาภาษาไทยหัวข้อ “ไทยทำอะไรในแอฟริกา : Thai in Africa”

   ผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างของกระทรวงฯ ได้จากช่องทางต่างๆ ได้แก่ วิทยุ AM 1575 Mhz. รวมทั้งสื่อออนไลน์ เช่น

   วิทยุ http://saranrom.mfa.go.th เว๋็บไซต์ http://www.mfa.go.th FB http://www.facebook.com/thaimfa และ Youtube : mfathailand

DSFC : รายงานความคิดเห็นที่ 21


DS27342
DSA109
27/04/20 15:04:10

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เตือนคนไทยในประเทศมาเลเซียให้เข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200425130527954อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS27342
DSA109
13/03/20 17:41:41

 

 

ประกาศเรื่อง "สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 2/2563"

http://www.thaiembassy.org/kualalumpur/contents/filemanager/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%97%20COVID19%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf?fbclid=IwAR0tkiB-neEseSEBHnOm9Uxgrcu-ZYum1tqNbyuTlzosBBYZGTvKua6DaJsอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS27342
DSA109
11/03/20 17:57:14

 

http://www.thaiembassy.org/kualalumpur/contents/filemanager/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20COVID19%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%97%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdfอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS27342
DSA109
02/03/20 16:51:40

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับสถาบัน CARI

จัดงานเสวนา ASEAN Roundtable Series on “Malaysia-Thailand: Towards Connectivity Beyond Borders”

http://www.thaiembassy.org/kualalumpur/th/news/909/114365-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17


DS27342
DSA109
26/09/17 18:29:09

Bangkok's Best Street food: EAT THAI IN PRAGUE

http://thaiembassy.cz/th/news-detail.php?id=11&item=855อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16


DS27342
DSA109
24/08/17 17:52:11

If Czech companies want to succeed in Thailand, they have to be visible there

http://www.spcr.cz/en/216-mezinarodni-vztahy/territory-informations/11094-if-czech-companies-want-to-succeed-in-thailand-they-have-to-be-visible-thereอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15


DS27342
DSA109
17/12/16 15:44:05อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14


DS27342
DSA109
07/12/16 18:32:34อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13


DS27342
DSA109
18/10/16 18:04:14

จาก @Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
13/10/16 18:03:38

"ออท.ณรงค์"ร่วมงาน MSV 2016

https://goo.gl/4tGMxIอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
16/09/16 17:57:49

วันอาหารไทยที่กระทรวงเกษตรเช็ก

https://goo.gl/5Pd1NFอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
12/08/16 16:11:31

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงปราก

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/30/69170-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
01/07/16 20:27:48

"ออท.ณรงค์"กระชับมิตรต่างแดน

   ณรงค์ ศศิธร รุ่น 18-20 เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเชค กับภารกิจเมื่อ 23 มิ.ย.59

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/30/67982-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
11/02/16 15:30:52

"ออท.ณรงค์"ร่วมมุทิตาจิต พระไทยในเช็ก

  ณรงค์ ศศิธร รุ่น 2518-20 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตถวายแด่พระโพธิคุณวิเทศ เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมงานเมื่อ 8 ก.พ.59 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

รูปจาก @Royal Thai Embassy in Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
12/12/15 12:45:31

"ออท.ณรงค์"ร่วม‎ปั่นเพื่อพ่อ‬

   ณรงค์ ศศิธร รุ่น 18-20 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปราก สาธารณรัฐเชค พร้อมข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรม ‪Bikefordad2015‬ เมื่อ 11 ธ.ค.58

รูปจากกระทรวงการต่างประเทศอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ