สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA90 (ท.ศ. 16-18) > กรมชลฯคว้า 4 รางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐ ปี 56


กรมชลฯคว้า 4 รางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐ ปี 56

DS27342
DSA109
19/09/13 10:32:28

โปรดเกล้าฯ...เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นรองปลัดเกษตร

     ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอน พิเศษ 140 ง ได้ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหลายตำแหน่ง  ...

 4.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ทั้งนี้ ให้มีผลทันที

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94246&catid=176&Itemid=524

http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=7045ความคิดเห็นที่ 31


DS27342
DSA109
05/12/16 16:04:20อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS27342
DSA109
03/12/16 19:50:05อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
01/09/16 18:26:57อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
17/09/15 20:14:53อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27


DS27342
DSA109
11/09/15 17:30:58อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS27342
DSA109
22/07/15 17:35:36อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS27342
DSA109
29/06/15 15:20:22

"60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร:ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล"

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ"60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร:ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล" ซึ่งกรมชลประทานจัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการแบบสื่อผสม เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับงานชลประทาน และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เมื่อ 26 มิ.ย.58 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   ในการนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รุ่น 2516-18 อธิบดีกรมชลประทานพร้อมข้าราชการหน่วยงานในสังกัดและพสกนิกร ร่วมเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ

พระฉายาลักษณ์ : งานผลิตสื่อฯกลุ่มประชาสัมพันธ์ กสช. กรมชลประทานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS27342
DSA109
19/06/15 14:48:09อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS27342
DSA109
09/06/15 15:31:51อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22


DS27342
DSA109
09/06/15 14:51:07อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21


DS27342
DSA109
14/11/14 10:28:33อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS27342
DSA109
13/10/14 20:33:44อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS27342
DSA109
13/10/14 20:30:13อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS27342
DSA109
08/10/14 18:12:33อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17


DS27342
DSA109
24/09/14 09:16:57

สะพัด อธิบดีกรมชลฯเก้าอี้ร้อน

http://bit.ly/1B4IXwsอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ