สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA90 (ท.ศ. 16-18) > "รองฯนพดล"เล็งพัฒนา น้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค


"รองฯนพดล"เล็งพัฒนา น้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค

DS27342
DSA109
13/03/14 10:01:52

รองนพดล"ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา จัดธรรมะในฟาร์ม ตักบาตรนมสด

   วันนี้ (28 ก.ย.55) ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี นพดล ตันวิเชียร ท.ศ.12274 รุ่น 2516-18 รอง ผอ. ทำการแทน ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิดงาน "ธรรมะในฟาร์มและตักบาตรนมสด" จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยงดเหล้าหันมาดื่มนม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายใจที่แข็งแรงมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 85 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ โชว์การผสมเครื่องดื่ม Healthy drink จากนมสด การบรรยายธรรมเรื่อง "การปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมะ ในธรรมชาติได้อย่างไร" นอกจากนี้ ยังรับบริจาคหนังสือหรือสื่อซีดีธรรมะมือสอง เพื่อนำส่งห้องสมุดในทัณฑสถาน วัดที่ประสบอุทกภัย และสื่อซีดีธรรมะจะนำส่งโรงเรียนผู้พิการทางสายตา หรือมูลนิธิต่างๆ

   "การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศลในครั้งนี้ ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในฟาร์ม เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ โดยมีการจัดธรรมะบรรยายให้กับพนักงานและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรนมสด แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักเกณฑ์ 6 ข้อ คือ ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือในตราสินค้าที่ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างยาวนาน, คุณภาพนม, คุณค่า, ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่เสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ สู่ตลาดเสมอ ซึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมก็จะพยายามที่จะให้ความร่วมมือ เพราะเห็นถึงความสุขที่เกิดจากกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งยังช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น"

http://www.thaihealth.or.th/node/30798ความคิดเห็นที่ 21


DS27342
DSA109
08/09/16 19:57:03

"รองฯโจ๊ก"ร่วมดื่มนมต้านทุจริต

   นพดล ตันวิเชียร รุ่น 16-18 (ที่ 2 จากขวา) รอง ผอ. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ออกอากาศผ่านรายการดังวันนี้ (8ก.ย.59) 

http://goo.gl/i6vhfUอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS27342
DSA109
15/01/16 18:07:17

อ.ส.ค. จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

http://www.dpo.go.th/?p=17546&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebookอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS27342
DSA109
06/10/15 16:50:38อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS27342
DSA109
30/01/15 15:05:52อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17


DS27342
DSA109
26/01/15 09:35:49

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงเปิด เทศกาลโคนม 2558

http://www.dpo.go.th/?p=10342&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebookอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16


DS27342
DSA109
15/01/15 11:27:52อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15


DS27342
DSA109
13/01/15 18:27:49

“บิ๊กโจ๊ก”เปิดใจ ไทยเดนมาร์คชวนทำดี

   นพดล ตันวิเชียร รุ่น 16-18 ให้สัมภาษณ์ผ่านส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เมื่อ 4 ม.ค.58
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14


DS27342
DSA109
21/09/14 22:50:37

 

"บิ๊กโจ๊ก"นำชาว อสค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

http://www.dpo.go.th/?p=8045&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebookอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13


DS27342
DSA109
05/08/14 16:14:49

"บิ๊กโจ๊ก"รับโล่ รวมใจปศุสัตว์ไทย

   นพดล ตันวิเชียร รุ่น16-18 รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อ.ส.ค.) รับโล่เกียรติยศจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน” จัดโดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสมาคมด้านการปศุสัตว์ต่างๆ เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทย สามารถสร้างสถิติการส่งออกครั้งสำคัญ เช่น ยอดมูลค่ารวม ๑๒๘,๒๒๘.๗๒ ล้านบาท (พ.ศ.๒๕๕๖) ,เป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก ,เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ,ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๖.๑๕ (มิ.ย.๕๗) ฯลฯ เมื่อ ๔ ส.ค.๕๗ ท่ามกลางผู้บริหาร ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนมากมาย เมื่อ ๔ ส.ค.๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิลฯ กทม.

   ภายในงาน ยังจัดนิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๓๐ รายและสถานประกอบการส่งออก ๒๖๗ ราย อีกทั้งสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็นและพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทยให้สร้างมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนตลอดไปทั้งภายในและต่างประเทศ

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
30/04/14 10:37:26

ศึกลูกยาง"ไทย-เดนมาร์ค" ดวล 8-12 พ.ค.นี้

http://volleyball.smmonline.net/news-119385-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%9A.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
13/03/14 10:00:37

"รองฯนพดล"เล็งพัฒนา น้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/222134/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E2%80%98%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E2%80%99+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
01/03/14 11:44:38อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
12/02/14 15:01:59

สุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง รองฯพี่โจ๊ก-นพดล

   นพดล ตันวิเชียร รุ่น 2516-18 (เสื้อแดง) รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ ผอ.อสค. กับวันคล้ายวันเกิด 10 ก.พ.57 ที่ชาว อสค.นำโดยสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รุ่น 2519-21 (เสื้อเขียวเหลือง) รอง ผอ.อสค. ได้จัดให้เมื่อ 8 ก.พ.ทีผ่านมา

รูปและข้อมูลจาก @Mongkol Sameanramอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
05/02/14 09:22:49

พลิกตำนานฟาร์มประวัติศาสตร์ สู่ศูนย์กลางกิจการโคนมอาเซียน

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/213818/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+-+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
28/01/14 10:24:17

"รองฯนพดล"เผย ไทยผู้นำเลี้ยงโคนมในอาเซียน

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/211772/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ