สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA96 (ท.ศ. 22-24) > งานมุทิตาจิต คุณครูขวํญเรือน วรรณโก


งานมุทิตาจิต คุณครูขวํญเรือน วรรณโก

DS15985
DSA96
19/09/10 23:28:57

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ลูกศิษย์ประจำชั้น ม.ศ.2/10 ของคุณครูขวัญเรือน วรรณโก ได้จัดงานมุทิตาจิต แสดงความกตเวทิคุณแค่ท่าน เนื่องในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ นอกจาก ลูกศิษย์ประจำชั้นแล้ว ยังมีลูกศิษย์จากห้องอื่นๆ และรุ่นพี่ 21-23 และรุ่นน้อง 24-27 ได้มาร่วมงานด้วย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้ท่านมีความสุขและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ