สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 106 (ท.ศ. 31-34) > “ดร.ศิวนนท์”คว้ารางวัล สกว. 56


“ดร.ศิวนนท์”คว้ารางวัล สกว. 56

DS27342
DSA109
04/09/14 19:13:00

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นักวิจัย ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งเชิงวิจัยและพัฒนา เชิงวิชาการและเชิงพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2556 รวม 16 รางวัลจาก 3 กลุ่มงาน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นตัวอย่าง ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่สังคมไทยและพัฒนาไปสู่สังคมอุดมปัญญา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 พบว่า กลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการและมนุษยศาสตร์ รวม 6 รายการมีลูกแม่รำเพย ได้รับรางวัล 1 ท่าน คือ

   ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ท.ศ.24522 รุ่น 2531-34(106) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลจากผลงานการศึกษาฤทธิ์ของ cyclin D1-CDK4 ในขบวนการตอบสนอง หลังจากเกิดการทำลายของ DNA

DSFC : รายงาน
ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
19/03/19 14:54:58

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพตรวจฤทธิ์สมุนไพรเป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก

https://mgronline.com/science/detail/9620000024186อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
04/09/14 19:13:27อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ