สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA 88) News Letter 005


ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA 88) News Letter 005

DS13099
DSA88
11/09/20 15:55:16

เรียนเพื่อนๆชาว ท.ศ.๑๔-๑๖ ทุกท่าน
               ทางกรรมการรุ่น ขอแจ้งข่าวฉบับที่ ๕ เพื่อให้เพื่อนๆได้รับทราบ ถึงความเคลื่อนไหวของรุ่นเรา
ควอเตอร์ที่ ๓ กำลังจะผ่านพ้นไป จะย่างเข้าปลายปีกันแล้ว พวกเราก็จะมีตัวเลขอายุสะสมเพิ่มขึ้นอีกคนละ          หนึ่งปีนะครับ แต่สีหน้าจะเข้มเพิ่มไปอีกเท่าไร อันนี้ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ไม่อาจลอกเลียนแบบกันได้
              บางท่านก็กำลังสนุกกับงาน หน้าที่การงานใหญ่โตคับแข้งคับขากันไป เวลาเดินก็จะต้องโยกตัวไปซ้าย   ไปขวาช่วยทรงตัวอยู่บนตำแหน่งไม่ให้ตกหล่น บางท่านก็กำลังนับนิ้วถอยหลัง เตรียมตัวปล่อยวาง เข้าป้าย 60      ยึดคติไม่ยึดมั่นถือมั่น อันตัวกูไม่ใช่ของกู  มันจะป่วยมันจะแก่ก็ช่างตัวมัน กูไม่เกี่ยว
              แต่เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนได้รับสิทธิ์แก่เพิ่มอีกคนละหนึ่งปี เท่ากัน เดี๋ยวนี้

                                                                                                                   ปชส. ๑๔-๑๖

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
28/12/16 15:30:48อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS11502
DSA88
05/10/11 10:32:50

เสาร์ที่ 8 ตุลาคมนี้ ทางคณะกรรมการฯรุ่น 1416 นำโดยท่านประธานฯปี้ด จะไปนำล่องขออนุญาติเรียน ท่านอาจารย์สุชีวิน และครอบครัว ว่าจะมีนักเรียนเก่า ทศ.1416 มาเยี่ยมท่านในวันที่ 23 ตุลาคม และสอบถามถึงความสะดวกของท่านด้วย.

อนึ่งทางกรรมการฯจะได้เตรียมความพร้อมให้เพื่อนๆเรี่องการจอดรถยนต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประสิทธิ์ ประธานรุ่นฯ19-21 เจ้าของโรงแรม De Moc (Thai Hotel เดิม) ให้ความสะดวกจอดที่โรงแรมได้เลย

ต้องขอขอบคุณท่านประสิทธิ์ ไว้ ณ.โอกาสนี้ด้วย  

ก้องเดช  สงวนสัตย์

เลขารุ่นฯ DSA88อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
26/09/11 14:30:27
อ้างอิงข้อความของ DS13099

๒. โครงการเยี่ยมอาจารย์สุชีวิน โสภณพันธุ์

ท่านอาจารย์สุชีวิน ปัจุบันเกษียณอายุราชการมานานแล้ว สุขภาพร่างกายเจ็บป่วยซึ่งเป็นปกติตามวัยของผู้สูงอายุ  ดังนั้นรุ่น ฯ กำหนดจะไปเยี่ยมเคารพ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับอาจารย์ท่าน ใน                       วัน อาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๔      โดยจะเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส อีกหลายท่านที่ยังแข็งแรงไปเยี่ยมเยียนร่วมกัน

โดยกำหนดการ คือ เราจะนัดพบรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่  โรงแรมเดอม๊อก (อยู่ตรงข้ามกับ วัดตรีทศเทพและร้านพูนสิน) ในเวลา ๑๑.๐๐ น.  กำหนดการไปเยี่ยมอ.สุชีวิน  หลังจากอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นอาจารย์ ท่านที่ ๓ ที่รุ่นฯ เราจะไปกราบเยี่ยม ขอเชิญชวนสมาชิก ๑๔-๑๖ ท่านที่ได้เคยเป็นศิษย์เรียนมากับอาจารย์ และประสงค์จะตอบแทนคุณท่าน ตามอัตตภาพ ร่วมสมทบเพิ่มเติมไปด้วยกัน กรุณาแจ้ง/โอนเงิน ให้เหรัญญิกรุ่นฯ ได้ที่

คุณธีรชาติ บุนนาค บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 968-2-02201-6   ธนาคารกสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์ลาดพร้าว              โอนแล้วกรุณาโทร.แจ้งชื่อและจำนวนเงิน ที่ นก 081-645 2089
ครูสุชีวิน โสภณพันธุ์

ในขณะรับราชการ ร.ร.เทพศิรินทร์

(เผื่อว่าน้องๆบางท่านอาจไม่ทราบหรือเคยเห็นรูปครูมาก่อนครับ)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS13099
DSA88
25/09/11 05:29:10

๒. โครงการเยี่ยมอาจารย์สุชีวิน โสภณพันธุ์

ท่านอาจารย์สุชีวิน ปัจุบันเกษียณอายุราชการมานานแล้ว สุขภาพร่างกายเจ็บป่วยซึ่งเป็นปกติตามวัยของผู้สูงอายุ  ดังนั้นรุ่น ฯ กำหนดจะไปเยี่ยมเคารพ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับอาจารย์ท่าน ใน                       วัน อาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๔      โดยจะเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส อีกหลายท่านที่ยังแข็งแรงไปเยี่ยมเยียนร่วมกัน

โดยกำหนดการ คือ เราจะนัดพบรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่  โรงแรมเดอม๊อก (อยู่ตรงข้ามกับ วัดตรีทศเทพและร้านพูนสิน) ในเวลา ๑๑.๐๐ น.  กำหนดการไปเยี่ยมอ.สุชีวิน  หลังจากอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นอาจารย์ ท่านที่ ๓ ที่รุ่นฯ เราจะไปกราบเยี่ยม ขอเชิญชวนสมาชิก ๑๔-๑๖ ท่านที่ได้เคยเป็นศิษย์เรียนมากับอาจารย์ และประสงค์จะตอบแทนคุณท่าน ตามอัตตภาพ ร่วมสมทบเพิ่มเติมไปด้วยกัน กรุณาแจ้ง/โอนเงิน ให้เหรัญญิกรุ่นฯ ได้ที่

คุณธีรชาติ บุนนาค บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 968-2-02201-6   ธนาคารกสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์ลาดพร้าว              โอนแล้วกรุณาโทร.แจ้งชื่อและจำนวนเงิน ที่ นก 081-645 2089อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS13099
DSA88
25/09/11 05:25:00

๓. การจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และหาเงินสมทบกิจกรรมของรุ่น กำหนดเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในเดือน พฤศจิกายน ที่บ้านคุณจักรกฤษณ์ ประธานรุ่น งานนี้จะเป็นความร่วมมือในหมู่สมาชิกรุ่นฯ พร้อมกับขอเชิญเพื่อนๆทุกท่าน สมทบเงินเข้ากองทุนรุ่น ๑๔-๑๖ เพื่อสำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมของรุ่นในปีต่อไป โดยในคราวนี้ได้ จัดกองทุนแบ่งเป็น หน่วยๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท(หนึ่งพัน) เพื่อให้เพื่อนชาว ทศ.๑๔-๑๖ ท่านที่เห็นว่า กิจกรรมของรุ่นเรา มันโดนใจ เหมาะสมกับวัย ได้ร่วมใจกันสมทบทุนกันได้หลายๆ หน่วยไม่จำกัด ปริมาณ ขนาดและน้ำหนัก ตามศักยภาพของเพื่อนๆ

เพื่อนจะเห็นว่า เราใช้เงินในการมอบให้กับ อาจารย์ผู้สูงวัยและเจ็บป่วย ซะเป็นส่วนใหญ่ เราจึงเน้นเรื่อง “ศิษย์กตัญญู”ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นน้องๆ ที่เขาจะเดินตาม ไปสมทบช่วยต่อไป หากเพื่อนเห็นว่า ทำงานแบบนี้มีประโยชน์ดี ได้ช่วยเหลือผู้มีพระคุณท่านที่ยังคงดำเนินชีวิตในบั้นปลาย ด้วยความลำบากขัดสน และเพื่อนที่มีชีวิตที่มั่นคงแล้ว เพื่อนจะหยิบยื่น แบ่งปันให้กับอาจารย์ของเรา โดยการไปร่วมกิจกรรมเยี่ยมเคารพอาจารย์กัน (แสดงตัวตนของผู้มีวัฒนธรรมว่า อันตัวเราก็ศิษย์มีครู) หรือไม่สะดวกก็ส่งทุนทรัพย์ไป

กิจกรรมในวันงาน รับสมัครเพื่อนที่มีความสามารถในการทำกับข้าว เพื่อการแข่งขันหา สุดยอดเชฟกับ แกล้มประจำปี ๕๔ ขอเรียนว่า เพื่อนที่เป็น คอไวน์ ไม่ควรพลาด รายการนี้ ณ.เซลล่า เดอ ลำลูกกา และไปช่วยกันเชียร์ว่า ใครคือ เชฟกับแกล้มปี ๕๔ (คู่ปรับของเชฟกระทะเหล็ก)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS13099
DSA88
25/09/11 05:22:36

๕. ร่วมทำบุญโครงการ “ผ้าป่ากตัญญูู”

เนื่องในวาระ ๘๐ ปี สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญนักเรียนเก่าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่                                    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ พระบาทสมเด็จฯอานันทมหิดลฯ ร.๘ สมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี ใน ร.๔  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ พระบรมวงศานุวงศ์  ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อ สถาบันเทพศิรินทร์อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS11502
DSA88
21/09/11 23:27:26

อ่านทาง web ไปก่อนนะ ทางจดหมายปรกติ ยังไม่มีเวลาจัดทำให้เลย  พอดี week นี้ติดจัดกอล์ฟให้ที่ นิคมฯ ปิดสนาม เกือบ 200 คน เสาร์นี้ต้องเกณท์พนักงานไปช่วยกันหมด (บ่อมีงบฯจ้างคนจัด) 

วันจันทร์ส่งให้แน่นอน

ก้องเดช สงวนสัตย์

เลขารุ่น 1416อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS13099
DSA88
20/09/11 16:00:36

แจ้งผลการประชุม เราเตรียมกิจกรรมที่จะทำกัน สองรายการ กับอีกหนึ่งงานสังสรรค์ แบบชุดใหญ่ จัดเต็มDownload file

อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ