สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง


ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

DS13099
DSA88
10/10/11 11:22:01

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร กองทัพเรือ
พล.ร.ต.อนุทัย รัตตะรังสี (เพื่อนร่วมรุ่น ๑๔-๑๖) รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือความคิดเห็นที่ 15


DS27342
DSA109
24/11/14 16:09:59

โปรดเกล้า "จักกพันธุ์ ผิวงาม" เป็นรองปลัด กทม.

   สื่อดังรายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ถึงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งระดับบริหารสูง (ซี 10) รวม 6 ตำแหน่ง พบว่า

   จักกพันธุ์ ผิวงาม ท.ศ.11632 รุ่น 2514-16 ผู้ตรวจราชการสูง เป็นรองปลัด กทม. ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่17 พ.ย.2557 เป็นต้นไป 

http://www.dailynews.co.th/Content/bangkok/281877/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%8B%E0%B8%B510%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.6%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87+_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AFอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14


DS27342
DSA109
25/01/12 19:07:24

"ผอ.พิบูล"จับมือชาวหนองแขม ฉลองวันเด็ก 2555

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม ร่วมกับประธานและสมาชิกของชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ประกอบด้วยการประกวดร้องเพลง การวาดภาพ กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้นจากสมาชิกเด็กๆในชุมชนทั้ง 71 แห่ง นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 9 แห่งในพื้นที่ยังร่วมจัดงานวันเด็กเช่นกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.

http://www.naewna.com/news.asp?ID=296026อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13


DS27342
DSA109
04/01/12 21:40:16

"ผอ.พิบูล"เปิดติวเข้ม อาชีพเสริมเขตหนองแขม 

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดอบรมวิชาชีพสำหรับเดือน ม.ค. 55 เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องฝึกอาชีพอาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตหนองแขม จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ การตัดเย็บเสื้อผ้า เริ่มวันที่ 7 ม.ค. – 29 เม.ย. 55 การทำเบเกอรี่ เริ่มวันที่ 7 ม.ค. - 5 ก.พ. 55 

     ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2421 4816

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100735&catid=176&Itemid=524อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
30/11/11 18:26:00

"ผอ.พิบูล"เชิญชวน ชาวไทยถวายพระพรพ่อหลวง

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตหนองแขม ถ.เพชรเกษม กทม. ดังมีกำหนดการดังนี้

07.40 น. ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

08.00 น. พิธีเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพี่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมลงนามถวายพระพร

     จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95528&catid=176&Itemid=524อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
22/11/11 18:27:05
อ้างอิงข้อความของ DS27342

"ผอ.พิบูล"เปิดรับคำร้อง ช่วยชาวหนองแขม

      พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เนื่องจากเขตหนองแขมอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท เขตฯจึงเปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

     ขณะนี้มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 1,140 ครัวเรือนและในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 1,114 ครัวเรือน รวม 2 วัน 2,154 ครัวเรือน หากผู้ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ดังกล่าวให้เตรียมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายถ้ามี หรือหากมายื่นแทนเจ้าของบ้านให้เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นแทนมาด้วย กรณีเป็นบ้านเช่าให้สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเช่ามาประกอบด้วย

     ทั้งนี้เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร. 0 2421 3820

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93309&catid=176&Itemid=524
"ผอ.พิบูล"แจงยอด ผู้ลงทะเบียนเขตหนองแขม

     นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยหลังคาเรือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 54 เป็นต้นมา จนวันที่ 22 พ.ย. 54  มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 13,138 ครัวเรือน  

     ในจำนวนดังกล่าวมีทั้งที่เป็นเจ้าบ้าน เป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้าน เป็นผู้เช่าบ้าน เป็นบ้านว่างที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าแต่มีผู้อยู่อาศัย หากผู้ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ดังกล่าวให้เตรียมหลักฐานได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายถ้ามี หรือมายื่นแทนเจ้าของบ้านให้เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นแทนมาด้วย หากเป็นบ้านเช่าให้สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเช่ามาประกอบด้วย

     ทั้งนี้เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 3820 

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94233&catid=176&Itemid=524อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
16/11/11 16:57:15
อ้างอิงข้อความของ DS27342

สรุปสถานการณ์น้ำและการแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 พ.ย.54

     กทม.ประกาศแขวงหนองแขม เขตหนองแขม เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง เตรียมพร้อมอพยพ เคลื่อนย้าย เด็ก ผู้ป่วย คนชรา ออกจากบ้านก่อน หากไม่มั่นใจให้ย้ายไปอยู่ศุนย์พักพิงเพื่อความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

http://www.bangkokgis.com/flood/
"ผอ.พิบูล"เปิดรับคำร้อง ช่วยชาวหนองแขม

      พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เนื่องจากเขตหนองแขมอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท เขตฯจึงเปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

     ขณะนี้มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 1,140 ครัวเรือนและในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 1,114 ครัวเรือน รวม 2 วัน 2,154 ครัวเรือน หากผู้ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ดังกล่าวให้เตรียมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายถ้ามี หรือหากมายื่นแทนเจ้าของบ้านให้เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นแทนมาด้วย กรณีเป็นบ้านเช่าให้สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเช่ามาประกอบด้วย

     ทั้งนี้เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร. 0 2421 3820

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93309&catid=176&Itemid=524อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
04/11/11 15:00:14
อ้างอิงข้อความของ DS27342

"ผอ.พิบูล"หวั่น หนองแขมใกล้วิกฤติ

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม เปิดเผยว่าขณะนี้ สถานการณ์น้ำเขตหนองแขมใกล้เข้าขั้นวิกฤติ ทางเขตได้จัดตั้งศูนย์พักพิงไว้ที่โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด ขณะนี้มีผู้อาศัยแล้วเกือบ 1,000 คน ขณะที่ทางเขตไม่สามารถป้องกันน้ำได้แล้ว ทำได้เพียงการเร่งระบายออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1./119749/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
สรุปสถานการณ์น้ำและการแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 พ.ย.54

     กทม.ประกาศแขวงหนองแขม เขตหนองแขม เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง เตรียมพร้อมอพยพ เคลื่อนย้าย เด็ก ผู้ป่วย คนชรา ออกจากบ้านก่อน หากไม่มั่นใจให้ย้ายไปอยู่ศุนย์พักพิงเพื่อความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

http://www.bangkokgis.com/flood/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
03/11/11 20:26:56
อ้างอิงข้อความของ DS27342

หนองแขมบริการข้าวปลาครบ3มื้อ 

 พิบูล เวคะวากยานนท์ ผอ.เขตหนองแขม แจ้งว่า จากการที่เขตได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจาก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยใช้ห้องประชุมโรงเรียนเป็นที่พักอาศัยนั้น เขตขอแจ้งยอดผู้ลงทะเบียนเข้าพักยังศูนย์ดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณเลียบคลองเจ๊ก อ.บางบัวทอง และได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 5 ครอบครัว มีอายุต่ำสุด 1 ปี 7 เดือน จนถึงอายุ 65 ปี เป็นผู้ชาย 7 คน ผู้หญิง 9 คน เด็กผู้ชาย 5 คน เด็กผู้หญิง 1 คน

     ขณะนี้เขตได้จัดเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่ม พร้อมอาหาร 3 มื้อ ไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้อพยพที่ต้องการสอบถามรายละเอียดศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.วัดอุดมรังสี โทร.02-4210220 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=285887
"ผอ.พิบูล"หวั่น หนองแขมใกล้วิกฤติ

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม เปิดเผยว่าขณะนี้ สถานการณ์น้ำเขตหนองแขมใกล้เข้าขั้นวิกฤติ ทางเขตได้จัดตั้งศูนย์พักพิงไว้ที่โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด ขณะนี้มีผู้อาศัยแล้วเกือบ 1,000 คน ขณะที่ทางเขตไม่สามารถป้องกันน้ำได้แล้ว ทำได้เพียงการเร่งระบายออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1./119749/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
01/11/11 17:48:07
อ้างอิงข้อความของ DS27342

     สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 18 ราย ซึ่งนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้ตรวจราชการ กทม.  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป

http://www.banmuang.co.th/bkk.asp?id=249746

     อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่งเลขที่กทม.ที่ 3789 และ 3790 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการสามัญกทม.ระดับ 9 จำนวน 68 ตำแหน่งซึ่งลำดับที่ 59.นายพิบูล เวคะวากยานนท์ เป็น ผอ.เขตหนองแขม

http://www.bangkok.go.th/nongkhame/
"ผอ.พิบูล"เผย มวลน้ำมาถึงรอยต่อเขตแล้ว

     (16.30) วันนี้ นายพิบูล  เวคะวากยานนท์ ผอ.เขตหนองแขม เผยกับคลื่นข่าว 100.5  มวลน้ำเข้ามาทางรอยต่อที่ติดกับเขตทวีวัฒนา   และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ส่งผลน้ำท่วมหนักสุด ที่ชุมชนชายแดน ท่วมสูง 1.50เมตร  ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านออกนอกพื้นที่แล้ว

http://www2.mcot.net/fm1005/view.cfm?id=288039&type=1017อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
31/10/11 18:35:22
อ้างอิงข้อความของ DS27342

     สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 18 ราย ซึ่งนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้ตรวจราชการ กทม.  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป

http://www.banmuang.co.th/bkk.asp?id=249746

     อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่งเลขที่กทม.ที่ 3789 และ 3790 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการสามัญกทม.ระดับ 9 จำนวน 68 ตำแหน่งซึ่งลำดับที่ 59.นายพิบูล เวคะวากยานนท์ เป็น ผอ.เขตหนองแขม

http://www.bangkok.go.th/nongkhame/
หนองแขมบริการข้าวปลาครบ3มื้อ 

 พิบูล เวคะวากยานนท์ ผอ.เขตหนองแขม แจ้งว่า จากการที่เขตได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจาก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยใช้ห้องประชุมโรงเรียนเป็นที่พักอาศัยนั้น เขตขอแจ้งยอดผู้ลงทะเบียนเข้าพักยังศูนย์ดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณเลียบคลองเจ๊ก อ.บางบัวทอง และได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 5 ครอบครัว มีอายุต่ำสุด 1 ปี 7 เดือน จนถึงอายุ 65 ปี เป็นผู้ชาย 7 คน ผู้หญิง 9 คน เด็กผู้ชาย 5 คน เด็กผู้หญิง 1 คน

     ขณะนี้เขตได้จัดเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่ม พร้อมอาหาร 3 มื้อ ไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้อพยพที่ต้องการสอบถามรายละเอียดศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.วัดอุดมรังสี โทร.02-4210220 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=285887อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS13099
DSA88
13/10/11 06:33:30

พล.ร.ต.อนุทัย รัตตะรังสี หลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ไปดำรงค์ตำแหน่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ในอัตรา พลเรือโท ก็จะได้เลื่อนขึ้นเป็น พลเรือโทอนุทัย รัตตะรังสีอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS13099
DSA88
11/10/11 19:42:11

พลตรีจุลพจน์ อิทธะรงค์ (เพื่อนร่วมรุ่น ท.ศ.๑๔-๑๖)  ได้เลื่อนยศตั้งแต่เมื่อกลางปี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามประกาศของกระทรวงกลาโหม ฉบับประกาศแต่งตั้งกลางปี ให้ดำรงค์ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
10/10/11 18:48:08

     สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 18 ราย ซึ่งนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้ตรวจราชการ กทม.  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป

http://www.banmuang.co.th/bkk.asp?id=249746

     อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่งเลขที่กทม.ที่ 3789 และ 3790 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการสามัญกทม.ระดับ 9 จำนวน 68 ตำแหน่งซึ่งลำดับที่ 59.นายพิบูล เวคะวากยานนท์ เป็น ผอ.เขตหนองแขม

http://www.bangkok.go.th/nongkhame/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS13099
DSA88
10/10/11 11:23:51

เพื่อนๆนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
รุ่น๑๔-๑๖ ขอแสดงความยินดี  คุณจักกพันธุ์  ผิวงาม (เพื่อนร่วมรุ่น ๑๔-๑๖) ที่ได้เลื่อนตำแหน่งจาก
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ระดับ ๙ ไปดำรงตำแหน่ง   

ผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ระดับ ๑๐อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS13099
DSA88
10/10/11 11:27:50

เพื่อนๆนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
รุ่น๑๔-๑๖ ขอแสดงความยินดี คุณพิบูล เวคะวากยานนท์ (ปู เพื่อนร่วมรุ่น๑๔-๑๖)
ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม ระดับ ๙  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ