สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA98 (ท.ศ. 23-26) > DSA 98 มอบเงิน 300,000 บาท ให้ท่าน ผอ. อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้น้องๆ ได้ใช้เรียน 15/3/2557 รวมที่มอบไปแล้ว 2 ห้อง เป็น 3 ห้องแล้ว 900,000 บาท


DSA 98 มอบเงิน 300,000 บาท ให้ท่าน ผอ. อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้น้องๆ ได้ใช้เรียน 15/3/2557 รวมที่มอบไปแล้ว 2 ห้อง เป็น 3 ห้องแล้ว 900,000 บาท

DS23104
DSA104
14/03/17 19:54:30
DSA 98 มอบเงิน 300,000 บาท ให้ท่าน ผอ. อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้น้องๆ ได้ใช้เรียน 15/3/2557 รวมที่มอบไปแล้ว 2 ห้อง เป็น 3 ห้องแล้ว 900,000 บาท
[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ