สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA83 (ท.ศ. 09-11) > "มนตรี ยอดปัญญา" ท.ศ. 08-10 ขึ้นประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม 2554


"มนตรี ยอดปัญญา" ท.ศ. 08-10 ขึ้นประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม 2554

DS23104
DSA104
15/06/11 08:58:39

     สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม     ได้มีการประชุมบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี ๑) เมื่อวันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

 เลื่อนชั้น ๔ เป็นชั้น ๕

 ๑. นายมนตรี ยอดปัญญา (๕) รอง ปธ.ฎีกา   เป็น  ปธ.ฎีกา

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สำนักงานศาลยุติธรรม
มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่มา - มติชนออนไลน์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307959800&grpid=&catid=19&subcatid=1905 ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
20/06/11 17:13:36

     คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มติเอกฉันท์ตั้ง “มนตรี ยอดปัญญา” ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา คนใหม่ เชี่ยวชาญคำพิพากษาศาลฎีกา จนได้รับขนานนาม “ตู้ฎีกาเคลื่อนที่” พร้อมตั้งรองประธานศาลฎีกาอีก 5 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/226309.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
20/06/11 16:03:21

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔

ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐

พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ก.ต. อาคารศาลยุติธรรม ชั้น ๓ ที่ประชุม

พิจารณาวาระ ดังนี้

๑. มีมติเห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ดังนี้

เลื่อนชั้น ๔ เป็นชั้น ๕

๑. นายมนตรี ยอดปัญญา รอง ปธ.ฎีกา - ปธ.ฎีกา

ชั้น ๔ สับเปลี่ยนตาแหน่ง

๑. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ ฎีกา - รอง ปธ. ฎีกา

๒. นายมานัส เหลืองประเสริฐ ปธ.แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ ฯ ฎีกา - รอง ปธ. ฎีกา

๓. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ ฎีกา - รอง ปธ. ฎีกา

๔. นายสมศักดิ์ จันทรา ปธ.แผนกคดีล้มละลาย ฯ ฎีกา - รอง ปธ. ฎีกา

๕. นายฐานันท์ วรรณโกวิท ปธ.แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง - รอง ปธ. ฎีกา

ทางการเมือง ฯ ฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๒. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบใน

ศาลเยาวชนและครอบครัว และแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์

๓. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายนิติธร วงศ์ยืน และนายภพ เอครพานิช ผู้พิพากษา

ศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ

ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว

นัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ก.ต. อาคารศาลยุติธรรม ชั้น ๓

 

http://www.ojc.coj.go.th/system/ojc54/p_jai/june/kt54_10.pdfอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
20/06/11 13:03:56
อ้างอิงข้อความของ DS19516

น่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะ   แถลงการณ์ของโฆษกศาลยุติธรรมได้ระบุว่า   มีการนำเสนอข่าว ผลประชุม กต. "มนตรี ยอดปัญญา" ขึ้นประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม 2554"นั้น ข่าวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ยังไม่ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว แต่จะมีการนำวาระการลงมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308303402&grpid=&catid=19&subcatid=1905
แหม...... ต้องลุ้นอีกต่ออีกทีครับ ยังไม่ 100%

ขอบคุณพี่ DS19516 ที่แจ้งข่าวครับ ^^

 อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS19516
DSA100
19/06/11 15:53:16

น่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะ   แถลงการณ์ของโฆษกศาลยุติธรรมได้ระบุว่า   มีการนำเสนอข่าว ผลประชุม กต. "มนตรี ยอดปัญญา" ขึ้นประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม 2554"นั้น ข่าวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ยังไม่ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว แต่จะมีการนำวาระการลงมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308303402&grpid=&catid=19&subcatid=1905อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
15/06/11 16:02:34
อ้างอิงข้อความของ DS23104

เพื่อน ทศ. 09-11 ทุกท่าน

 

ข่าวที่แจ้งเมื่อ 13 มิย.นี้ ว่า คุณมนตรี ยอดปัญญา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการตุลาการ

ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา คนต่อไป ตั้งแต่ 1 ตค. 54 เป็น นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 09-11

นั้น พวกเราก็งงไม่มีใครจำได้ งานเลี้ยงรุ่นก็ไม่เคยเจอ

 

ในที่สุด สิ่งที่ ดร.เลอสรวง ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจเป็นรุ่นอื่นมั้ง ก็เป็นความจริง คำยืนยันจากอาจารย์

ยุพดี เวชรังสี แจ้งว่า ได้คุยทางโทรศัพท์กับ คุณมนตรีแล้ว ท่านบอกว่า อยู่รุ่น 08-10 รุ่นเดียวกับ

คุณชาญชัย วิทูรย์ปัญญากิจ เข้าเรียน มศ.4-5 แผนกศิลป์ เป็นคนที่เรียนเก่งมีความจำดีมาก จำชื่ออาจารย์

ได้เกือบทุกคน สอนวิชาใดก็จำได้ เหตุการณ์ต่างๆในช่วงเรียนจำได้อย่างแม่นยำ ไปงานชื่นชุมนุมครั้งสุดท้าย

เมื่อปี 47 สมาคมฯเคยเชิญรับโลห์เชิดชูเกียรติเมื่อได้ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ท่านก็ว่าจะไป แต่บังเอิญไม่สบายเป็นงูสวัด เสียก่อน

 

สำหรับการแสดงความยินดีคงต้องรอโปรดเกล้าฯให้เรียบร้อย เมื่อไรยังไม่ทราบครับ

 

ขอบคุณ

 

สำเร็จ 
ขอบคุณพี่ป๊อก มากๆคร้าบบบบ ^^อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS23104
DSA104
15/06/11 08:57:57

เพื่อน ทศ. 09-11 ทุกท่าน

 

ข่าวที่แจ้งเมื่อ 13 มิย.นี้ ว่า คุณมนตรี ยอดปัญญา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการตุลาการ

ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา คนต่อไป ตั้งแต่ 1 ตค. 54 เป็น นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 09-11

นั้น พวกเราก็งงไม่มีใครจำได้ งานเลี้ยงรุ่นก็ไม่เคยเจอ

 

ในที่สุด สิ่งที่ ดร.เลอสรวง ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจเป็นรุ่นอื่นมั้ง ก็เป็นความจริง คำยืนยันจากอาจารย์

ยุพดี เวชรังสี แจ้งว่า ได้คุยทางโทรศัพท์กับ คุณมนตรีแล้ว ท่านบอกว่า อยู่รุ่น 08-10 รุ่นเดียวกับ

คุณชาญชัย วิทูรย์ปัญญากิจ เข้าเรียน มศ.4-5 แผนกศิลป์ เป็นคนที่เรียนเก่งมีความจำดีมาก จำชื่ออาจารย์

ได้เกือบทุกคน สอนวิชาใดก็จำได้ เหตุการณ์ต่างๆในช่วงเรียนจำได้อย่างแม่นยำ ไปงานชื่นชุมนุมครั้งสุดท้าย

เมื่อปี 47 สมาคมฯเคยเชิญรับโลห์เชิดชูเกียรติเมื่อได้ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ท่านก็ว่าจะไป แต่บังเอิญไม่สบายเป็นงูสวัด เสียก่อน

 

สำหรับการแสดงความยินดีคงต้องรอโปรดเกล้าฯให้เรียบร้อย เมื่อไรยังไม่ทราบครับ

 

ขอบคุณ

 

สำเร็จ อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ