สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA95 (ท.ศ. 21-23) > "รุ่งโรจน์"นำทัพเอกชน ยกระดับอาชีวศึกษา


"รุ่งโรจน์"นำทัพเอกชน ยกระดับอาชีวศึกษา

DS27342
DSA109
21/01/16 17:44:58

   รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา :Competitive Workforce" จัดโดยคณะทำงานยกระดับวิชาชีพฯ ประกอบด้วยผู้นำทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ รมว.กระทรวงศึกษา เป็นประธานภาครัฐ ,รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ท.ศ.15653 รุ่น 2521-23 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) : SCG เป็นประธานภาคเอกชน ,ประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมเวทีระดับโลก พร้อมตั้งเป้าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี ท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานมากมายวันนี้ (21 ม.ค.59) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กทม.

   "การลงนามครั้งนี้ เป็นการประกาศถึงเจตนารมย์ภาคเอกชนที่อาสาทำงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก โดยแนวทางการขับเคลื่อนด้านการระดับวิชาชีพแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก(Quick win) จะใช้เวลา 6 เดือนว่าด้วย

 1.Re-Branding เพื่อสร้างแรงจูงใจผ่านภาพลักษณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสื่อสารให้เห็นความก้าวหน้าในวิชาชีพอาชีวศึกษา รวมถึงผลตอบแทนที่ดีตามระดับทักษะความสามารถที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน นอกจากนั้น ต้องสร้างความภูมิใจให้กับบุคลากรสายอาชีพนี้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 2.Excellence Model Schools การพิจารณาสถานศึกษาที่มีรูปแบบ (Model) การเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 3.Database การพัฒนาฐานข้อมูลทั้งด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ความต้องการแรงงานวิชาชีพในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่รวม 10 แขนง

   ระยะกลาง (Medium&Long term) ในช่วงที่เหลือได้กำหนดครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 1.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ การเรียนการสอน การจ้างงาน ค่าตอบแทนฯลฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ 2.แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวม 3.ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้ยั่งยืน เช่น บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4.ผลักดันหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมและ 5.พัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอนด้วยสถาบันพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา" รุ่งโรจน์ กล่าวในที่สุด

   ทั้งนี้ SCG ยังได้นำร่องผ่านโครงการต่างๆมาแล้ว เช่น โครงการทวิภาคี (Home Solution Career Choice) ,โครงการสถานศึกษาต้นแบบ (SCG Model Schools) ,โครงการพัฒนาวุฒิ ปวส.ด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ,โครงการ"ฝีมือชน คนสร้างชาติ"ของมูลนิธิเอสซีจี ,สถาบันนายช่างดี ฯลฯ เป็นต้น

DSFC:รายงานความคิดเห็นที่ 36


DS27342
DSA109
05/03/20 15:23:52อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35


DS27342
DSA109
27/12/19 16:33:37อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34


DS27342
DSA109
17/12/19 15:32:57อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 33


DS27342
DSA109
02/10/19 13:54:28อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32


DS27342
DSA109
06/06/18 17:12:13

SCCตอกย้ำฐานะการเงินแกร่ง ลงทุน100%”ปิโตรคอมเพล็กซ์”ที่เวียดนาม

https://mgronline.com/business/detail/9610000056256อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31


DS27342
DSA109
07/03/18 15:28:00

"รุ่งโรจน์"คว้ารางวัล

https://today.line.me/TH/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2+AWARDS+2017-6XOjDnอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS27342
DSA109
26/01/18 17:15:37อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
22/11/17 14:33:22อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
20/11/17 16:43:30อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27


DS27342
DSA109
05/09/17 18:35:28

http://www.thansettakij.com/content/204292อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS27342
DSA109
28/07/17 16:54:42อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS27342
DSA109
12/06/17 18:25:13อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS27342
DSA109
28/04/17 15:40:35อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS27342
DSA109
30/03/17 16:29:46

BIG CHANGE & BIG CHANCE

http://marketeer.co.th/archives/113717อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22


DS27342
DSA109
26/01/17 17:11:54อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ