สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 125 (ท.ศ. 50-53) > วันเยาวชน : วันวานถึงวันนี้..."พี่โฟลท-น้องเฟิร์ส"


วันเยาวชน : วันวานถึงวันนี้..."พี่โฟลท-น้องเฟิร์ส"

DS27342
DSA109
20/09/13 18:19:54

วันเยาวชน : วันวานถึงวันนี้..."พี่โฟลท-น้องเฟิร์ส"

   วันนี้ ๒๐ ก.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จถึงอาคารกีฬาเวส์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) และผู้แทนเยาวชน (ชาย—หญิง) ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย เสด็จเข้าห้องประชุมขึ้นสู่เวทีประทับ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

   นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ พร้อมทั้งขอประทานพระดำรัสเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖    ผู้แทนเยาวชน (ชาย-หญิง) ถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลง “เยาวชนไทย"

   นางญาณี เลิศไกร ผอ.สท. กราบทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๒๔ ราย ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๘ ราย ยอดเยาวชนดีเด่น จำนวน ๑ ราย เข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๘๕ ราย กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๒๔ กลุ่ม เข้ารับประทานเกียรติบัตรพระราชทานตามลำดับ ทรงประเคนโล่เกียรติยศพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑ รูป เสด็จออกจากห้องประชุมทอดพระเนตรนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ และผลงานกิจกรรมของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้แทนคณะเยาวชน และผู้แทนหน่วยงาน ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก เสด็จพระราชดำเนิน กลับวังศุโขทัย

DSFC : รายงานความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
12/09/17 18:30:49อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
04/01/16 17:51:06

"โฟลท"วันวาน

   คุณแม่อารีย์ วิไลโรจน์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังโดยมีรูป"รัฐพงษ์ วิไลโรจน์" รุ่น 2550-53(125) ขณะศึกษา ณ ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็นภาพประกอบออกอากาศเมื่อ 25 ธ.ค.58 (ตอน 4)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
29/09/13 16:35:26

รวิภาส พยุงวงษ์ รุ่น ๒๕๕๒-๕๕(๑๒๗)

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

รูปจาก @Ravipart Fax.อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
27/09/13 14:32:40

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
25/09/13 14:35:24

"เฟิรส-ธนพงศ์"เปิดใจ รางวัลเยาวชน 2556
 
   "เฟิร์ส"ธนพงศ์ งานรุ่งเรือง รุ่น 2552-55(127) เปิดใจผ่านสื่อดังแห่งสนามเป้า ก่อนกราบขอบพระคุณมารดา ภายหลังเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเยาวชน ปี 2556 เมื่อ 20 ก.ย.56 (จากคลิปเริ่มนาทีที่ 26:38)
 


อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ