สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA News > ๒๘ กุมภาพันธ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธี ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ทำการสโมสร


๒๘ กุมภาพันธ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธี ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ทำการสโมสร

DS30197
DSA113
28/02/19 15:25:17

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธี ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ทำการสโมสร ภายหลังจากซ่อมแซมเนื่องจากภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ยี่สิบแปดกุมภาสองห้าศูนย์เก้า

จำเรื่องเล่าในหลวงทรงห่วงเหลือ

เสด็จเยี่ยมสมาคมสมจุนเจือ

หลังเป็นเหยื่อสงครามโลกโศกอาดูร

สุขซ่อมแซมส่งเสริมเพิ่มราศี

เทพทวีสว่างไสวไม่สิ้นสูญ

สโมสรสดใสได้เพิ่มพูน

สุขสมบูรณ์พระบารมีจักรีวงศ์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ชัยวัฒน์ ศิขรินทร์ นักเรียนเก่ารุ่น ๑๕-๑๗ (๘๙) ร้อยกรอง

ในนาม สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ