สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA News > พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเททองหล่อพระบรมรูป ร.๘


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเททองหล่อพระบรมรูป ร.๘

DS30197
DSA113
05/03/19 16:57:44
วันที่ห้า มีนา ขอสาธก
ปีสองห้าหนึ่งหกศกสุขสันต์
ทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระอานันท์
พ่อหลวงนั้นพร้อมพระราชินี
ด้วยเดชะพระบารมีจักรีราช
เกล้าประกาศสักการ์สง่าศรี
เทพศิรินทร์ถวิลรักพร้อมภักดี
องค์จักรีบังเกิดเกล้าของชาวไทย
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
ชัยวัฒน์ ศิขรินทร์
นักเรียนเก่ารุ่น ๑๕-๑๗ (๘๙) ร้อยกรอง
ในนาม สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ