สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA News > ๑๓๔ ปี วันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์


๑๓๔ ปี วันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์

DS30197
DSA113
12/03/19 10:06:20

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

สถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์

ครบรอบ ๑๓๔ ปี...

หนึ่งร้อยสามสิบสี่ปี ที่พ้นผ่าน

วางรากฐาน ยืนยง ดำรงมั่น

กาลสู่กาล สืบต่อ ก่อสัมพันธ์

สานคืนวัน ก่อเกิด กำเนิดเรา

เทพศิรินทร์ แหล่งเรียน เพียรศึกษา

เลิศวิชา ตำนาน กาลก่อนเก่า

คุณธรรม ย้ำอยู่ คู่นานเนา

ศักดิ์ศรีเฝ้า รักษา มาช้านาน

ยุคโลกาภิวัฒน์ จัดระเบียบ

ทายท้าเทียบ สากล คนเล่าขาน

แลข้างหน้า ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนกาล

เด่นตระหง่าน นำหน้า อย่างท้าทาย

แม่รำเพย คอยอำนวย อวยชัยให้

เขียวเหลืองได้ มาถึง ซึ่งจุดหมาย

ช่วยก้าวนำ การศึกษา ค่ามิคลาย

ชื่อไว้ลาย เทพศิรินทร์ ถิ่นวิชา

การุณ DSA๙๖

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ