สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA News > กิจกรรมเตรียมความพร้อมร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร


กิจกรรมเตรียมความพร้อมร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

DS30197
DSA113
27/03/19 08:55:46
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.4 ร่วมกันจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้กับนักเรียนชั้น ม.4 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกนรมประมาณ 300 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนรักษาดินแดนที่ได้ส่งครูฝึกมาสาธิตท่าที่ถูกต้องและควบคุมการฝึก โดยมีคุณครูอุทรฯ เป็นผู้คอยกำกับดูแลให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ