สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > บวร คือ หัวใจของการศึกษาแบบไทยๆ


บวร คือ หัวใจของการศึกษาแบบไทยๆ

DS24542
DSA106
31/07/10 14:50:58

บวร เป็นคำที่นำเอาตัวอักษรหน้าของสามคำมารวมกันคือ บ้าน  วัด  โรงเรียน 

ตั้งแต่ประเทศไทยมีการศึกษาแบบสมัยๆ ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งน่าจะเป็น ในช่วง รอยต่อ รัชกาลที่4 ถึง รัชกาลที่ 5  ทั้งสามสิ่งเกื้อหนุนและทำให้การศึกษาขับเคลื่อนไป อย่างมีสมดุลย์ ทั้งทางด้านความรู้และคุณธรรม  คือ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาจากโรงเรียนแล้ว ยังได้รับการขัดเกลาสั่งสอนจากทางวัด ไม่ว่าจะเป็นวัดไทย วัดฝรั่ง   วัดเองก็ได้รับการอุปถัมป์ จากบ้านก็คือหมู่บ้านชุมชนที่มาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม  และมีผลต่อเนื่องในการพัฒนาโรงเรียนไปควบคู่กันด้วย ทำให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมกัน หวงแหนร่วมกัน  สมัยนี้ บ้าน วัด โรงเรียน เริ่มห่างเหินจากกัน   วัดก็มุ่งเน้นพัฒนาถาวรวัตถุ โรงเรียนก็เช่นกัน เน้นความทันสมัย ตึกสวยงามสะดวกสบาย บ้านก็ต่างคนต่างอยู่   ทำให้รู้สึกคิดถึงบรรยากาศ แบบเดิม  แบบ บวร ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทรื ของเราเคยมีมา

ความคิดเห็นที่ 61


DS27342
DSA109
04/03/19 15:18:08

การประกวดราคา e-bidding คอมพิวเตอร์ จำนวน 58 ชุด

https://www.debsirin.ac.th/news/view1472.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 60


DS27342
DSA109
28/02/19 16:03:22

2 วัด กับ 1 รพ. หลักฐานความเฟื่องฟูของ “หญิงหากิน” สมัยรัชกาลที่ 5

https://www.silpa-mag.com/culture/article_24556อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 59


DS27342
DSA109
15/02/19 16:30:42อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 58


DS27342
DSA109
15/02/19 16:29:53อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 57


DS27342
DSA109
15/02/19 15:20:35อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 56


DS27342
DSA109
11/02/19 16:52:14อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 55


DS27342
DSA109
15/01/19 16:33:30อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 54


DS27342
DSA109
15/01/19 16:31:14อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 53


DS27342
DSA109
22/02/19 15:54:07อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 52


DS27342
DSA109
15/01/19 16:26:13อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 51


DS27342
DSA109
15/01/19 16:16:32อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 50


DS27342
DSA109
08/01/19 17:23:30อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 49


DS27342
DSA109
08/01/19 16:54:27อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 48


DS27342
DSA109
04/12/18 14:56:58

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง และ พ่อดีเด่น ประจำปี 2561

https://www.debsirin.ac.th/news/view1454.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 47


DS27342
DSA109
26/06/18 17:10:44

มอบหมวกกันนิรภัยให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

https://www.cops-magazine.com/topic/12982อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 4 5 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ