สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > บวร คือ หัวใจของการศึกษาแบบไทยๆ


บวร คือ หัวใจของการศึกษาแบบไทยๆ

DS24542
DSA106
31/07/10 14:50:58

บวร เป็นคำที่นำเอาตัวอักษรหน้าของสามคำมารวมกันคือ บ้าน  วัด  โรงเรียน 

ตั้งแต่ประเทศไทยมีการศึกษาแบบสมัยๆ ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งน่าจะเป็น ในช่วง รอยต่อ รัชกาลที่4 ถึง รัชกาลที่ 5  ทั้งสามสิ่งเกื้อหนุนและทำให้การศึกษาขับเคลื่อนไป อย่างมีสมดุลย์ ทั้งทางด้านความรู้และคุณธรรม  คือ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาจากโรงเรียนแล้ว ยังได้รับการขัดเกลาสั่งสอนจากทางวัด ไม่ว่าจะเป็นวัดไทย วัดฝรั่ง   วัดเองก็ได้รับการอุปถัมป์ จากบ้านก็คือหมู่บ้านชุมชนที่มาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม  และมีผลต่อเนื่องในการพัฒนาโรงเรียนไปควบคู่กันด้วย ทำให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมกัน หวงแหนร่วมกัน  สมัยนี้ บ้าน วัด โรงเรียน เริ่มห่างเหินจากกัน   วัดก็มุ่งเน้นพัฒนาถาวรวัตถุ โรงเรียนก็เช่นกัน เน้นความทันสมัย ตึกสวยงามสะดวกสบาย บ้านก็ต่างคนต่างอยู่   ทำให้รู้สึกคิดถึงบรรยากาศ แบบเดิม  แบบ บวร ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทรื ของเราเคยมีมา

ความคิดเห็นที่ 75


DS27342
DSA109
24/07/19 14:30:16อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 74


DS27342
DSA109
15/07/19 15:26:03

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯลฯ

https://www.sesao1.go.th/school-activity/15757-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html?fbclid=IwAR1I_o3oGJ_sEqGiOz1VLo5MqHGq22jS0DhWl-2SQR5fM8K3qzS_cvJGJO0อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 73


DS27342
DSA109
06/07/19 17:45:02อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 72


DS27342
DSA109
06/07/19 17:35:29

"Sixth floor"เข้ารอบ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 71


DS27342
DSA109
06/07/19 17:14:02อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 70


DS27342
DSA109
06/07/19 17:05:57อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 69


DS27342
DSA109
19/06/19 14:40:56อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 68


DS27342
DSA109
15/06/19 14:37:00อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 67


DS27342
DSA109
15/06/19 14:34:37

ยุบควบรวมโรงเรียน : เฉลิมพล พลมุข

https://www.matichon.co.th/education/news_1535784อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 66


DS27342
DSA109
03/06/19 15:24:26อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 65


DS27342
DSA109
17/05/19 15:09:11อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 64


DS27342
DSA109
16/04/19 14:30:49

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

https://www.debsirin.ac.th/news/view1488.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 63


DS27342
DSA109
10/04/19 15:31:45

การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562

https://www.debsirin.ac.th/news/view1487.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 62


DS27342
DSA109
03/04/19 16:10:08

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ รอบปฐมบท

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

http://www.academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=118อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 61


DS27342
DSA109
04/03/19 15:18:08

การประกวดราคา e-bidding คอมพิวเตอร์ จำนวน 58 ชุด

https://www.debsirin.ac.th/news/view1472.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 4 5 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ