สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > โปรดเกล้าฯ น.อ.รณฤทธิ์ สัชฌุกร เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ


โปรดเกล้าฯ น.อ.รณฤทธิ์ สัชฌุกร เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ

DS27342
DSA109
19/09/12 19:08:15

โปรดเกล้าฯ น.อ.รณฤทธิ์ สัชฌุกร เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ

    ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

---

   มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

   ๘๐๔. นาวาอากาศเอกรณฤทธิ์ สัชฌุกร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕.

http://www.thaindc.org/images/column_1347429606/Rachakitcha_Oct2012.pdfความคิดเห็นที่ 2


DS11931
DSA88
22/09/12 00:24:57

เลี้ยง Leo ท่านนายพล น่าเกลียด อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS11502
DSA88
20/09/12 18:50:51

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายพลคนใหม่...เมื่อไรเลี้ยงละจะส่ง Leo ไปให้อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ