สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA85 (ท.ศ. 11-13) > มติ ครม.ไฟเขียว "อัชพร"นั่งประธาน กลต.


มติ ครม.ไฟเขียว "อัชพร"นั่งประธาน กลต.

DS27342
DSA109
02/07/13 16:27:35

มติ ครม.ไฟเขียว "อัชพร"นั่งประธาน กลต.

   วันนี้ (2 ก.ค.56) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งให้นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แทนนายชัยเกษม นิติศิริ อดีตอัยการสูงสุด ที่ลาออกไปเพื่อดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม

   ขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20130702/514724/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81.%E0%B8%A5.%E0%B8%95..htmlความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
06/05/14 23:26:27

มติ ครม.ไฟเขียว "อัชพร"นั่งบอร์ดสิ่งแวดล้อม

   วันนี้(6 พ.ค.57) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอจำนวน 8 คนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

   ...4.นายอัชพร จารุจินดา รุ่น 2511-13 (ภาคเอกชน)ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ด้านกฎหมาย)

http://bit.ly/1g5tAd7อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
28/08/13 13:52:34

ราชกิจจาฯประกาศ "อัชพร จารุจินดา"นั่งปธ.กลต.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/102/16.PDFอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ