สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 106 (ท.ศ. 31-34) > ธรรมชาติกับมนุษย์ในทรรศนะของข้าพเจ้า


ธรรมชาติกับมนุษย์ในทรรศนะของข้าพเจ้า

DS24542
DSA106
15/08/10 13:04:32
เดิมทีมนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ปัจจุบันมนุษย์เรียนรู้ที่จะเอาชนะธรรมชาติ และธรรมชาติก็สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครอยู่เหนือธรรม มะ ชาติ

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ