สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "รองนฤเทพ"ร่วมประชุม สพฐ. ตั้ง ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็น 1 ใน 58 ร.ร.นิติบุคคล


"รองนฤเทพ"ร่วมประชุม สพฐ. ตั้ง ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็น 1 ใน 58 ร.ร.นิติบุคคล

DS27342
DSA109
12/11/09 17:30:14

"รองนฤเทพ"ร่วมประชุม สพฐ. ตั้ง ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็น 1 ใน 58 ร.ร.นิติบุคคล

   อ.นฤเทพ ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร.ร.เทพศิรินทร์ สถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล และระดมความคิดเห็น เมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กทม.

http://www.obec.go.th/news/28045ความคิดเห็นที่ 14


DS27342
DSA109
23/12/19 14:25:21

ลูก ส. จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานเสือคืนถ้ำ ครั้งที่ ๓๕

https://www.sesao1.go.th/school-activity/16875-wsk-23-12-2562-1.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13


DS27342
DSA109
20/12/19 17:17:59อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
02/12/19 15:03:53

"รองฯนฤเทพ"ขึ้นชั้น ผอ.

   วันนี้(2 ธ.ค.62) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เผยแพร่ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ 605/2562 เรื่อง "เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา" จำนวน 9 รายลงวันที่ 29 พ.ย.62 พบว่า

   ลำดับ 6 อ.นฤเทพ ใจสุทธิ รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็น ผอ.ร.ร.วัดสระเกศ

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
20/10/17 17:16:10อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
11/10/17 15:05:45อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
06/06/17 16:18:50

สพม.1 ประชุม รองผอ.ฝ่ายวิชาการ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

https://www.sesao1.go.th/activity/10245-edu-ma60.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
22/04/17 19:09:55อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
22/04/17 19:05:41อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
22/04/17 17:28:46อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
22/10/16 16:42:34อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
05/10/16 16:45:34

 

"ร.ร.เทพศิรินทร์" รับงบเทอม 2/59

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือที่ ศธ 04006/402 ลงวันที่ 4 ต.ค.59 เรื่อง "การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%) พบว่า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นบัญชีจัดสรรฯ ได้ระบุถึง "ร.ร.เทพศิรินทร์" อยู่ในลำดับที่ 15 หน้า 675 (ตามรูป)

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
17/06/16 18:13:19

สพฐ.ประกาศชื่อ ว่าผู้บริหารใหม่

   วันนี้(17 มิ.ย.59) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือที่ ศธ 04216/ว 206 เรื่อง "ประกาศผลพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา" ได้กล่าวถึงผู้ผ่านการพัฒนาดังกล่าวรวมทั้งหมด 509 รายแบ่งเป็นผู้อำนวยการฯ 391 รายและรองผู้อำนวยการฯ 118 ราย อีกทั้งพบรายชื่อที่น่าสนใจจากบัญชีแนบท้าย รุ่น 5-10/2559 เช่น

   ลำดับ 9 ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ - ลำดับ 20 อ.บุษบา ประยูรทอง (รองผู้อำนวยการ ร.ร.เทพศิรินทร์ ฝ่ายวิชาการและบริหารทั่วไปตามลำดับ)

   ส่วนลำดับ 15 ว่าที่ ร.ต.มานพ เพ็ญรัศมี และลำดับ 47 อ.วิรติ (อารยา-ชื่อเดิม) ชมภูจิต เป็นครูเก่า ร.ร.เทพศิรินทร์ ฯลฯ

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
05/06/14 12:14:42

"รองนฤเทพ"ร่วมประชุม สพม.1 ติวเข้มคู่มือการศึกษา

http://www.sesao1.go.th/activity/2307-การใช้คู่มือการติดตาม-และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS21200
DSA102
20/11/12 02:57:51

พอดีตกข่าวเรื่องร.ร. นิติบุคคลไปครับ ลองเซิรซ์กูเกิ้ลดู

http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-58-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5

สพฐ.นำร่อง 58 โรงเรียนนิติบุคคล

 ต้นแบบกาญจนานุเคราะห์ / เร่งทำแผนบริหารวิชาการ-บุคลากร-งบฯ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับของ สพฐ.เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล และระดมความคิดเห็นจากผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล โดย สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 58 แห่ง เพื่อดำเนินการในปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 30 แห่ง

     ทั้งนี้ โรงเรียนเหล่านี้จะมีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยการดำเนินการให้ใช้ประสบการณ์ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี เป็นต้นแบบในการบริหารงาน เพื่อให้โรงเรียนมีทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มที่ มีความคล่องตัวทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

     เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้โรงเรียนทั้ง 58 แห่ง จะต้องไปจัดทำธรรมนูญของโรงเรียน (School Charter) เพื่อเป็นพันธะสัญญาว่าโรงเรียนจะมีการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรบ้าง โดยจะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนแต่ละแห่ง จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีตัวชี้วัดนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ พฤติกรรม ตัวชี้วัดครู โรงเรียน และเป้าหมายที่ชัดเจนที่วัดความสำเร็จได้ ขณะเดียวกัน สพฐ.ก็จะต้องมาดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนมีอิสระอย่างแท้จริง

     โดยต้องดำเนินการใน 3 เรื่องใหญ่คือ 1.งบประมาณ ต้องให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพราะเราต้องแสวงหาแนวทางในการที่จะอุดหนุนโรงเรียนเป็นเงินก้อน เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย และให้โรงเรียนทั้ง 58 แห่ง เป็นหน่วยเบิกตรง เพื่อจะได้ไม่ต้องไปรอเบิกผ่านเขตพื้นที่การศึกษา
     2.การบริหารบุคลากร ต้องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะทำอย่างไรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหา ผอ.โรงเรียน และการคัดเลือกครูผู้สอน และ 3.ด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้โรงเรียนเปิดโปรแกรมพิเศษต่างๆ ได้
    
สำหรับโรงเรียน (รร.) ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 28 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลนครพนม รร.อนุบาลระยอง รร.อนุบาลสามเสน รร.อนุบาลสุรินทร์ รร.ราชวินิต รร.พญาไท รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลสมุทรสงคราม รร.อนุบาลชลบุรี รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลยะลา รร.อนุบาลพะเยา รร.อนุบาลชุมพร รร.อนุบาลพิษณุโลก รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รร.อนุบาลนครปฐม รร.อนุบาลสระบุรี รร.อนุบาลอุบลราชธานี รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ รร.อนุบาลระนอง รร.อนุบาลนครสวรรค์ รร.อนุบาลพิบูลเวศม์ รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย รร.อนุบาลเชียงใหม่ รร.อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" รร.อนุบาลกระบี่ และรร.อนุบาลวัดปรินายก
    
ระดับมัธยมศึกษา 30 แห่ง ได้แก่ รร.สามเสนวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รร.สตรีวิทยา รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รร.ศึกษานารี รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.นครสวรรค์ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย รร.เทพศิรินทร์ รร.สุราษฎร์ธานี รร.หอวัง รร.สตรีสมุทรปราการ รร.เบญจมราชรังสฤษฏ์ รร.เฉลิมขวัญสตรี รร.โยธินบูรณะ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี รร.ระยองวิทยาคม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม รร.ภูเก็ตวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รร.ชลกันยานุกูล รร.สุรนารีวิทยา รร.มัธยมวัดนายโรง รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.เบ็ญจะมะมหาราช รร.ศรียานุสรณ์ และรร.เตรียมอุดมศึกษา
 อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ