สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "เทพฯ-โยธา"สังสรรค์ รับปี 2556


"เทพฯ-โยธา"สังสรรค์ รับปี 2556

DS27342
DSA109
13/01/24 16:29:44

 

DSFC : รายงานความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
17/03/20 17:04:28

จังหวัดมหาสารคาม อบรมสัมมนาหลักสูตร

“เกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0”

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200315133345472อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
12/03/20 16:54:51อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
11/03/20 17:40:11อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
16/04/19 13:38:12

30 ชุมชนในมหาสารคาม จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ รับพรปีใหม่ไทย

http://www.komkhaotuathai.com/content/11890?fbclid=IwAR3H61TpDML28J2D-hLBNAbXP3lyZP2-W71gPufCoP-_h4mBork7bmZ0GPYอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
09/04/19 16:41:58

พ่อเมืองตักสิลา นำประชาชนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ในอุโบสถวัดมหาชัย พระอารามหลวง(ชมคลิป)

https://www.matichon.co.th/region/news_1443278อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
05/06/18 18:15:28

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561

http://www.naewna.com/politic/343353อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
11/08/17 17:51:29อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
08/08/17 16:52:15

เปิดโผแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย

https://www.matichon.co.th/news/621476อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
09/12/15 19:47:48อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
09/12/15 16:11:41อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
13/10/15 19:08:09

ครม.ไฟเขียว "เกียรติศักดิ์"นั่งบอร์ดวิศวกร

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โฆษกและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมวันนี้(13 ต.ค.58) ณ ทำเนียบรัฐบาล พบวาระแต่งตั้งที่น่าสนใจ เช่น

   24. เรื่อง "การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542"

   ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ต่อจากคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 ก.ย.58 จำนวน 5 คน พบว่าลำดับที่ 1 ได้แก่

  เกียรติศักดิ์ จันทรา รุ่น 2517-19 วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการฯ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.58 เป็นต้นไป

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
19/02/15 17:55:32

ครม.ไฟเขียว “เกียรติศักดิ์” นั่งบอร์ดสภาวิศวกร

   โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมติที่ประชุมด้านต่างๆ รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้บุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการ สภาวิศวกร แทนกรรมการที่ขอลาออกจำนวนรวม 4 คนผ่านสื่อดังวานนี้(18 ก.พ.58) พบรายชื่อที่น่าสนใจจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

   เกียรติศักดิ์ จันทรา ท.ศ.13036 รุ่น 2517-19 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

http://bit.ly/1La3Fjnอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ