สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > "รองฯศุภฤกษ์"เป็นประธาน สท.สานพลังสร้างเด็กแนวใหม่


"รองฯศุภฤกษ์"เป็นประธาน สท.สานพลังสร้างเด็กแนวใหม่

DS27342
DSA109
13/01/04 16:55:17

"รองฯศุภฤกษ์"เป็นประธาน สท.สานพลังสร้างเด็กแนวใหม่

   ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ท.ศ.11935 รุ่น 2514-16 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน และทีมงานกลางมืออาชีพ (Core Team) จำนวน 6 แห่งรวมกว่า 120 ท่าน และกล่าวปราศรัยปิดงานในหัวข้อ "การร่วมสร้างพลัง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน" ในกิจกรรม "ชื่นชมย้อนหลัง สร้างพลังก้าวต่อ" โครงการปฏิรูปการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแนวทางใหม่ "สานเสริมพลัง...พัฒนาเด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ บูรณาการด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 4 ม.ค.56 ณ โรงแรมวี โฮเท็ล กทม.

   โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก เมื่อตุลาคม 2555 จนเสร็จสิ้นเมื่อ 4 ม.ค.56 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐทีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในกระทรวงด้านสังคม จำนวน 8 แห่ง รวมไปถึงภาคเอกชน  ตลอดจนทีมงานกลางฯ จำนวน 6 ทีมได้แก่ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ,เทศบาล ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร ,อบต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ,อบต.ละงู อ.ละงู - อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ,ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน 2,10 เขตลาดกระบัง กทม. และชุมชนพูนบำเพ็ญ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

DSFC : รายงาน[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ