สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA103 (ท.ศ. 28-31) > “ผศ.ดร.สัญลักข์”คว้ารางวัล บุคคลตัวอย่าง ๕๗


“ผศ.ดร.สัญลักข์”คว้ารางวัล บุคคลตัวอย่าง ๕๗

DS27342
DSA109
18/12/14 10:46:43

   สำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย/มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือลงวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๕๗ แจ้งถึง ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ท.ศ.๒๒๐๗๒ รุ่น ๒๕๒๘-๓๑(๑๐๓) คณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาบริหารการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมด้านกฎหมาย

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ

รูปจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
10/11/16 16:56:34

สารคณบดี1

จาก @Payap University Officialอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
09/02/15 16:17:43

“ดร.โหน่ง”รับรางวัล บุคคลตัวอย่าง ๕๗

   ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต รุ่น ๒๕๒๘-๓๑(๑๐๓) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี : คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาบริหารการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมด้านกฎหมาย โครงการ“หนึ่งล้านความดีถวายในหลวง” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ กทม.

รูปจาก อุดม งามเมืองสกุลอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ