สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA90 (ท.ศ. 16-18) > รุ่น 16-18 จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง


รุ่น 16-18 จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง

DS13367
DSA90
11/03/10 19:53:58

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ รุ่น 16-18 (DSA 90) เข้าร่วมจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งหาทุนเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของรุ่นประจำปี 2554 จะจัดขึ้นที่ เมเจอร์รัชดาฯ วันที่ 22/5/11 เวลา 8.30 น. มีของรางวัลมากมายให้กับนักทอยมือฉมังทั้งชาย, หญิงและเด็ก คณะกรรมการจัดงานตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 ทีมๆ ละ 3,000   โดยประธานที่ปรึกษา คุณเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะเลขาธิการ สปก. ในเบื้องต้นหลงกลสนับสนุนแล้ว 20 ทีม (อาจจะเพิ่มเป็น 50 ทีม ถ้า..........5555)  ประธานรุ่น พอ.กิตติพงษ์ วงศ์ข้าหลวง ก็ไม่ยอมน้อยหน้ารีบตอบรับไปก่อน 10 ทีม และจะปรับเพิ่มเป็น 30 ทีม ถ้าโชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัล...(เห็นบอกว่า ตั้งใจจะเริมซื้อตั้งแต่วันที่ 15/3, 31/3 และ 15/4 เป็นต้นไป  5555 เชียร์กันหน่อย....) ที่เหลือคงจะต้องเชิญชวนเพื่อนร่วมรุ่น 16-18 ที่เหลือกันอยู่ประมาณ 300 กว่าชีวิตมาช่วยกันคนละทีมสองทีม ให้ได้ตามเป้า 100 ทีม เพื่อกระเป๋าสตังค์ของคณะกรรมการรุ่นชุดนี้อยู่รอดปลอดภัยไปตลอดปีนี้และปีหน้า สนใจติดต่อ คุณหยี ที่อู่สามชัย หรือโทรศัพท์ไปที่ 081-518-3933 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด เชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคน ครับ                                                                 

อดุล 16-18 ผู้แจ้งข่าวความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
21/11/11 16:13:52
อ้างอิงข้อความของ DS27342

"เลิศวิโรจน์"ขึ้นชั้น นั่งรองปลัดเกษตรฯ

     เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ  ทำเนียบรัฐบาล กทม. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนี้

  1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2554-11-01.html
"รองฯเลิศวิโรจน์"ย้ำ พร้อมแก้ไขเืพื่อประชาชน

     เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดใจภายหลังการเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงในโอกาสแสดงความยิีนดีกับตำแหน่งใหม่ โดย สปก.ว่า จะเร่งรัดจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน ที่ขึ้นทะเบียนคนจนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินปฏิรูปวังน้ำเขียว

"หลังจากได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จะสานต่อเร่งรัดงานของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน 

หรือ ส.ป.ก.ต่อไป โดยจะดำเนินการให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนจนไว้ ต้องได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ ส่วนเรื่องการ

บุกรุกที่ดินปฏิรูปวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ต้องดำเนินการต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันไม่ให้

บุกรุกเพิ่มมากขึ้น ส่วนการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ส.ป.ก.ได้จัดสรรงบกลางปี 38 ล้านบาท โดยจะเข้าไป

ตรวจสอบพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะดำเนินการแต่งต่างจากหน่วยงานรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน เช่น

อาจมีการยกเว้นค่าเช่า สินเชื่อ ยกเว้นดอกเบี้ย รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ "

 

ผู้สื่อข่าว : วิลาวัลย์ ปะมา

 

Rewriter : คณิต จินดาวรรณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255411210142&tb=N255411&return=ok&news_headline=%22%C3%CD%A7%BB%C5%D1%B4%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C5%D0%CA%CB%A1%C3%B3%EC%20%CA%D2%B9%B5%E8%CD%A7%D2%B9%20%CA.%BB.%A1.%E0%C3%E8%A7%A8%D1%B4%CA%C3%C3%B7%D5%E8%B4%D4%B9%B7%D3%A1%D4%B9%E3%CB%E9%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9%B7%D5%E8%A2%D6%E9%B9%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9%A4%B9%A8%B9%20%E1%C5%D0%E1%A1%E9%E4%A2%BB%D1%AD%CB%D2%BA%D8%A1%C3%D8%A1%B7%D5%E8%B4%D4%B9%BB%AF%D4%C3%D9%BB%C7%D1%A7%B9%E9%D3%E0%A2%D5%C2%C7%22

 อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
03/11/11 14:31:38

"เลิศวิโรจน์"ขึ้นชั้น นั่งรองปลัดเกษตรฯ

     เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ  ทำเนียบรัฐบาล กทม. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนี้

  1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2554-11-01.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ