สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA103 (ท.ศ. 28-31) > "ฉัตรชัย"นั่งต่อ กก.ผจก.ธอส.


"ฉัตรชัย"นั่งต่อ กก.ผจก.ธอส.

DS27342
DSA109
20/05/28 15:06:01

   คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้จัดการ ธอส. เสนอ นายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระด้วยประสบการณ์ และความสำเร็จในการบริหารองค์กรตลอด 4 ปีในวาระแรก รวมแผนงานและวิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า จะสามารถทำให้ ธอส. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการ มีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

   นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. ที่มีนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ

   นายฉัตรชัย ศิริไล ท.ศ.24921 รุ่น 28-31(103) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส.อีกวาระหนึ่ง ภายหลังจากที่ธนาคารได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้สมัครจำนวน 4 คน ซึ่งผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อ 25 พ.ค.63 จำนวน 3 คน ซึ่งนายฉัตรชัย ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ธอส. มาตั้งแต่ปี 2539 รวมถึงความสำเร็จในการบริหารตลอด 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวาระแรกระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 - 3 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผลักดันนโยบายของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีแผนงานและวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. กว่า 5,000 ชีวิต ร่วมมือกันพา ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" เป็นธนาคาร "บ้าน" ของคนไทย ที่มีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เริ่มคลี่คลายตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป

   สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบ และส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) / กระทรวงการคลัง เห็นชอบต่อไป.

ที่มา https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/ghbank-press-270563ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
16/09/20 15:09:50

DGA จับมือ 9 พันธมิตร นำร่องใช้ “Digital ID ภาครัฐ"

ขับเคลื่อนงานบริการดิจิทัลภาครัฐรับยุค New Normal

https://www.dga.or.th/th/content/913/14398/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
11/08/20 16:23:16อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
11/08/20 16:05:02อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
17/07/20 18:26:50

ธอส.ชูผลงาน6เดือนปล่อยสินเชื่อใหม่แสนล้านเพิ่มขึ้น 12.99% ย้ำไม่มีแผนลดพนักงาน

https://www.thaipost.net/main/detail/71626อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
16/06/20 15:06:42

https://www.ghbank.co.th/news/detail/ghb-news/ghbank-md-press-20200614อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ