สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 109 (ท.ศ. 34-37) > ผศ.ดร.อดิชัย พรพรหมมินทร์ อาจารย์หนุ่มรุ่นใหม่ ท.ศ. 34-37(109)


ผศ.ดร.อดิชัย พรพรหมมินทร์ อาจารย์หนุ่มรุ่นใหม่ ท.ศ. 34-37(109)

DS27128
DSA109
01/09/10 23:35:11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิชัย พรพรหมมินทร์ (คิง) เลขประจำตัว 26891 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 34-37 (109) เข้าเรียน ม.1 ปี 2532 ห้อง 1/12, 2/12, 3/12, 4/6, 5/6 อยู่ห้องคิง สมชื่อ ตลอดการเรียนเทพศิรินทร์ เป็นนักเรียนโครงการ สพพ. รุ่น 1 ของโรงเรียน  (เรียน 5 ปีแล้วไปเอนทรานซ์)

ปัจจุบัน ทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน


e-mail : adichai_p@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1- ม.5

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2541 

ปริญญาโท Master of Engineering มหาวิทยาลัย Asian Institute of technology ปี 2544

ปริญญาเอก Doctor of Engineering มหาวิทยาลัย Nagoya ปี 2547


งานแต่งเรียบเรียง
1. ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล
2. อุทกวิทยา
3. กลศาสตร์ของของไหล

งานวิจัย
1. การวิเคราะห์โครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปาและการออกแบบพื้นที่เฝ้าระวังสำหรับสำรวจและตรวจสอบน้ำสูญเสีย
2. การออกแบบพื้นที่เฝ้าระวังสำหรับพื้นที่ประปาสาขาพญาไท
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเนื่องจากการกัดเซาะและการทับถมของตะกอน
4. Numerical simulation of water distribution system of Thungmahamek Branch, Bangkok, Thailand


ที่มา: http://www.wre.eng.ku.ac.th/Staff.html

ความคิดเห็นที่ 2


DS17244
DSA98
31/08/10 09:29:43

              ขอให้ทำชื่อเสียงให้เทพศิรินทร์ในสายวิชาการต่อไปนะครับอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS15985
DSA96
29/08/10 13:11:55

เยี่ยม !!!

ขอชื่นชมความรู้และความสามารถ ขอให้พัฒนาและนำมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติครับอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ