สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > 11 ครู ผู้เกษียณฯ62


11 ครู ผู้เกษียณฯ62

DS27342
DSA109
19/06/15 14:26:22

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ

เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54269&Key=news19[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ