สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 109 (ท.ศ. 34-37) > ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย รุ่น 2534-37 (109) อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย รุ่น 2534-37 (109) อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DS27128
DSA109
04/10/11 13:54:26

 

ดร. มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย  เลขประจำตัว 26908 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2534-37 (109) ห้อง 1/11, 2/..., 3/12, 4/6, 5/6

 

 

ปัจจุบัน ทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน และอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

อีเมล์ FENGMCSC@KU.AC.TH
โทรศัพท์ 0-2942-8555#1729
Fatiguc&Fracture Mechanic
Aeronautical Maintenance

 

ที่มา: http://ase.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=63%3Ahttpaseengkuacthadministratorindexphpoptioncomcontent&catid=37&Itemid=48&lang=th

กิจกรรม และบทบาทในหน้าที่การงาน

ดร.มนต์ชัย  สุระรัตน์ชัย อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน และอวกาศ นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบิน และอวกาศ สาขาเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการ บน.4 โดยมี น.อ.อดิเรก  สุวคนธ์ รอง ผบ.บน.4 (2) ให้การต้อนรับ  ณ  ผนบ.บน.4 เมื่อ 23 ก.พ.53

ที่มา: http://www.wing4.rtaf.mi.th/wing4_news_53_01/230253/230253.html

ความคิดเห็นที่ 2


DS27128
DSA109
04/10/11 13:51:37

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย (เนคไทแดงทางขวา) ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่าง Taeco, ITC และ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: http://www.itc-th.com/index.php/newsaevent/newsaevent/4/25-taeco-audit
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS37417
DSA121
02/05/11 08:03:50

อาจารย์ผมเองครับ อิอิ ใจดีที่สุดเลยยย ผมเพิ่งเรียนจบจากวิศวกรรมการบิน และอวกาศ สาขาเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ