เกี่ยวกับเรา
ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูลและนำมาสรุป เพื่อให้นักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้โดยง่าย
ข่าวสาร
แสดงความยินดี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
10 กันยายน 2563
เทพศิรินทร์ จุฬา ร้บน้อง
10 กันยายน 2563
ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยครูซี
10 กันยายน 2563
กิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ
10 กันยายน 2563
โครงการเทพศิรินทร์ เดอะ แชมเปี้ยนส์ DEBSIRIN THE CHAMPIONS PROJECT
10 กันยายน 2563
บันทึกเทปถวายพระพร
10 กันยายน 2563
ติดตามพวกเราได้ด้วยการ
ดาวน์โหลดแอพ
พิธีประดับเข็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
01 สิงหาคม 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
01 สิงหาคม 2563
"ตึกแม้นนฤมิตร" ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
01 สิงหาคม 2563
13 มิถุนายน - วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
14 มิถุนายน 2563
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
14 มิถุนายน 2563
ส่งข้อความ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
ข้อความ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อเรา
เลขที่ 151/1 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร 02 0901891-2
อีเมล [email protected]
08:00 - 20:00 น.