บทความน่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา
บทความทั้งหมด
เริ่มใช้อักษรย่อ "ท.ศ."
อักษรย่อ "ท.ศ." เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน พ.ศ.2458 สมัยพระยาจรัลชวนะเพท เป็นอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยแรกเริ่มเป็นการขออนุญาตใช้อักษร "ท.ศ." มาติดที่หน้าหมวกนักเรียนแทนนามโรงเรียน ตามประกาศระเบียบเครื่องแต่งตัวนักเรียนมัธยมและประถมที่กระทรวงกำหนด พร้อมจดทะเบียนต่อกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2458 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้ใช้อักษรย่อว่า “ท.ศ.” นับแต่นั้นเป็นต้นมา นับเป็นเวลากว่า 105 ปี ที่อักษรย่อนี้อยู่คู่กายของนักเรียนเทพศิรินทร์มาตลอด และจะยังคงอยู่ตลอดไป
14 มิถุนายน 2563
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร)
ประวัติของท่านในช่วงรับราชการที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จกลับจากอังกฤษได้รับการบรรจุเป็นครู ร.ร.เทพศิรินทร์ ระยะแรกเป็นครูผู้สอนเฉพาะตัวนักเรียนที่สอบทุนไปนอก คือ นายรอง ศยามานนท์ และ นายสด กูรมะโรหิต การสอนนั้น เป็นการสอนภาษาอังกฤษ และ ได้สอนน้องชาย คือ นายสนั่น สุมิตร ทางบ้านอีกด้วย พ.ศ.๒๔๗๐ ได้รับมอบหมายจาก Mr. N.L. Selley อาจารย์ใหญ่ ให้เข้าประจำห้องวิทยาศาสตร์ เป็นห้องใหญ่ อยู่ชั้นล่างตึกโชติกเสถียร ห้องนี้มิได้เปิดใช้เท่าใดนัก มีฝุ่นละอองทั่วไป มีโต๊ะยาวเป็นโต๊ะทดลองอยู่หลายตัว มีตู้ใหญ่ๆอีกหลายใบ มียาเคมีไม่มากนัก แต่ละอย่างๆมีปริมาณมาก ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง เก่าเก็บมากกว่า เริ่มด้วยการปัดฝุ่นละออง จัดห้องใหม่ ในที่สุดก็ได้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมา การสอนในระยะต้น ใช้ภาษาอังกฤษ ตำราอังกฤษ และโน๊ตเป็นภาษาอังกฤษ สอบก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ช่วงแรกนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ แต่มาก็ดีขึ้น วิชาที่สอนมี เคมี ฟิสิกส์ (ความร้อน แสงเสียง และ แม่เหล็กไฟฟ้า) ได้เริ่มสอนเคมีตามหลักสูตรใหม่ และ Mr. E.J. Godfrey อาจารย์ที่ ร.ร.สวนกุหลาบ ก็ได้มาดูการสอนเคมี ซึ่งเขาไม่ค่อยถนัด
14 มิถุนายน 2563
รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2452?เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.116
14 มิถุนายน 2563