หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร)
อดีตครู และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประวัติของท่านในช่วงรับราชการที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จกลับจากอังกฤษได้รับการบรรจุเป็นครู ร.ร.เทพศิรินทร์ ระยะแรกเป็นครูผู้สอนเฉพาะตัวนักเรียนที่สอบทุนไปนอก คือ นายรอง ศยามานนท์ และ นายสด กูรมะโรหิต การสอนนั้น เป็นการสอนภาษาอังกฤษ และ ได้สอนน้องชาย คือ นายสนั่น สุมิตร ทางบ้านอีกด้วย พ.ศ.๒๔๗๐ ได้รับมอบหมายจาก Mr. N.L. Selley อาจารย์ใหญ่ ให้เข้าประจำห้องวิทยาศาสตร์ เป็นห้องใหญ่ อยู่ชั้นล่างตึกโชติกเสถียร ห้องนี้มิได้เปิดใช้เท่าใดนัก มีฝุ่นละอองทั่วไป มีโต๊ะยาวเป็นโต๊ะทดลองอยู่หลายตัว มีตู้ใหญ่ๆอีกหลายใบ มียาเคมีไม่มากนัก แต่ละอย่างๆมีปริมาณมาก ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง เก่าเก็บมากกว่า เริ่มด้วยการปัดฝุ่นละออง จัดห้องใหม่ ในที่สุดก็ได้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมา การสอนในระยะต้น ใช้ภาษาอังกฤษ ตำราอังกฤษ และโน๊ตเป็นภาษาอังกฤษ สอบก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ช่วงแรกนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ แต่มาก็ดีขึ้น วิชาที่สอนมี เคมี ฟิสิกส์ (ความร้อน แสงเสียง และ แม่เหล็กไฟฟ้า) ได้เริ่มสอนเคมีตามหลักสูตรใหม่ และ Mr. E.J. Godfrey อาจารย์ที่ ร.ร.สวนกุหลาบ ก็ได้มาดูการสอนเคมี ซึ่งเขาไม่ค่อยถนัด
ขอขอบคุณ เพจบันทึกเทพศิรินทร์ สำหรับข้อมูล https://www.facebook.com/BookOfDebsirin/