บันทึกเทปถวายพระพร
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำโดย พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ