ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยครูซี
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จัดกิจกรรมติวเข้มเน้นความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย ครูซี (นายสมชาย พงศ์สราญ) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-26(98) เป็นวิทยากร
โดยมี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการ นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการ และนายชิตชนก ศรีสว่าง กรรมการสารสนเทศ เป็นผู้แทนสมาคมฯ
ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ