เทพศิรินทร์ จุฬา ร้บน้อง
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 58-61(133) ขอใช้พื้นที่ของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ในการจัดกิจกรรม "เทพศิรินทร์ จุฬา" จำนวน 70 คน
โดยมี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการสมาคมฯ (พี่หมอ รุ่น 17-19) ให้การต้อนรับดูแล และได้แจ้งผ่านทางรุ่นน้องว่า "ไม่ว่าจะอยู่สถาบันไหน สำหรับนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ถ้าต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสำหรับน้องใหม่ของสถาบันที่เป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ยินดีต้อนรับครับ"

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนเก่าฯ ทุกรุ่น สามารถเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นท่ี่ของสมาคมฯ ได้โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้จัดการสมาคมฯ คุณเปิ้ล โทร. 081 3581807 [email protected] debsirin_alumni หรือ LINE ID : prdsa2428