แสดงความยินดี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญทั้งหมด 38 หัวข้อ โดยเฉพาะหัวข้อที่ 30. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวาระนี้ ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 17-19 (91) ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34706