เทพศิรินทร์ เดอะ แชมเปี้ยนส์
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการสมาคมฯ ประธานอนุกรรมการโครงการเทพศิรินทร์ เดอะ แชมเปี้ยนส์ นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ และ ครูซี นายสมชาย พงศ์สราญ
จัดกิจกรรม Training for University หัวข้อ อุ่นใจมหาวิทยาลัยติดชัวร์ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้น้องขยันอ่านหนังสือมากขึ้น โ
ดยจะถอดบทเรียนความล้มเหลว และอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ แนะนำกระดานบันทึกเวลา เพื่อสร้างวินัย ให้น้องๆ รู้จักกำหนดเป้าหมาย และแผนการเตรียมตัวสอบ รู้จักการวิเคราะห์คะแนน และ แนวทางในการเลือกคณะสอบ รวมทั้งเคล็ดลับการ UP คะแนน
ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มีความมั่นใจว่า สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แน่ มีแนวทางในการวางแผนเตรียมตัวสอบ และแหล่งหนังสือ และข้อสอบดีๆ...